Gudstjenesten

Alle er velkomne til vores gudstjenester

Vi mødes hver søndag kl. 10.00 på Poppelvej 3a, med mindre andet fremgår i kalenderen.

Alle er velkomne til vores gudstjenester, uanset alder, om du er medlem eller ej, om du tror på Gud eller ej. 
Vi tror på Gud og hans søn Jesus Kristus, og derfor fejrer vi gudstjeneste hver søndag og er i menighed sammen. For os er gudstjenesten et sted, hvor Gud møder os, hvor vi møder hinanden og hvor vi ønsker at flere skal møde Gud.

Gudstjenesten begynder hver søndag kl 10.00 og vi begynder med fælles samling i kirkesalen. Mens der er prædiken er der kirke for børn og juniorer opdelt efter aldersgrupper (legekirke, minikirkebørnekirkejuniorkirke). Gudstjenesten varer ca. halvanden time. Efter gudstjenesten er der enten mulighed for en kop kaffe eller et måltid mad sammen i caféen.

Vil du vide mere? 
Er du ny i kirken? Har du spørgsmål til gudstjenesten eller til Herning Bykirke generelt? Så henvend dig til præsten eller velkommerne, som står og hilser på alle i døren. Du kan kende dem på de keyhangere, de bærer om halsen.

Gudstjenesteform

Gudstjenesten er et sted, hvor Gud møder os med sit Ord og sin frelse. Et sted hvor vi får lov til at møde hinanden som ligeværdige og frie. Et sted som skal være tilgængeligt, så flere får mulighed for at møde Gud.

Alt dette sker gennem prædiken, sang, bøn, fællesskab, nadver og meget mere. Vi håber, at du har lyst til at komme og være med en dag. Det er helt uforpligtende.

Det som præger os

  • Vi er taknemmelige for vores historie og dem vi står på skuldrene af: kristne i den danske Folkekirke. Det forsøger vi at lære af.
  • Vi tror, at Bibelen er sand og Guds Ord til os. Derfor lytter vi.
  • Vi tror, at Gud taler ind i vores tid. Det vil vi også gøre.
  • Vi er et fællesskab, der vandrer sammen. Derfor deler vi erfaringer og opmuntringer med hinanden og tjener hinanden.

Om form og udtryk

Nogle af gudstjenestens elementer vil ligne det, som mange kender fra en gudstjeneste i Folkekirken, mens andet måske kan synes anderledes i form og udtryk.

 • Vi spiller rytmisk musik og synger både gamle salmer og nye lovsange.
 • Vi døber børn såvel som voksne og glæder os med hinanden over, at Gud dér tager imod os og gør os til sine børn.
 • Vi deler oplevelser og ord fra Gud med hinanden.
 • Vi beder for dem, der gerne vil bedes for.
 • Vi vælger frimodigt at sidde eller stå, når vi synger.
 • Vi bruger tid på Guds Ord.
 • Vi kan godt lide både det afslappede og det højtidelige.
 • Vi kan lide de faste formuleringer såvel som de frie og spontane ord.

Vi håber, at alle oplever sig mødt af Gud og mennesker gennem gudstjenesten!

Vi håber, at alle oplever sig mødt af Gud og mennesker gennem gudstjenesten!        

En typisk gudstjenesteliturgi i Herning Bykirke

Velkomst Dagens tema præsenteres.
Skriftemål En mulighed for at være ærlig over for Gud, bekende sin synd og få tilsagt syndernes forladelse.
Trosbekendelse Samme trosbekendelse som næsten alle verdens kirker bygger på.
Lovsang Lovsange er sange, vi synger til Gud, hvor vi sætter ord på tro, tvivl og håb og takker ham for hvem han er.
Børnekirkesang Herefter er der særskilt kirkeprogram for børn- og juniorer.
Læsning En tekst fra Det Gamle og/eller Det Nye Testamente.
Prædiken Holdes typisk af kirkens præster og være ca. 20 minutter
Åben mikrofon Mulighed for at dele oplevelser, tanker, vidnesbyrd, ord med hinanden.
Menighedsbøn Vi beder for verden, kirken, mennesker omkring os og os selv.
Nadver Imens er der lovsang og mulighed for forbøn.
Meddelelser
Velsignelse

Efter gudstjenesten er der enten kaffe eller spisning i caféen!

For børn og juniorer

I Herning Bykirke er gudstjenesten også for børn og juniorer. Det er vigtigt for os, at børn og juniorer føler sig som en del af kirken på lige fod med alle andre. Derfor holder vi lege-, mini-, børne- og juniorkirke til de fleste gudstjenester.

Typisk ser det sådan ud:

Vi begynder gudstjenesten sammen. Lige inden prædikenen synger vi vores børnekirkesang. Herefter følges alle børn og juniorer til:

 • LEGEKIRKE & LIVESTREAM (0-2 årige sammen med en voksen)
  • Børnene kan lege og samtidig kan man følge med i gudstjenesten på livestream.
 • MINIKIRKE (3 år til førskolealder).
 • BØRNEKIRKE (0. - 2. klasse)
 • JUNIORKIRKE (3.-6. klasse)

Efter ca. en halv time kommer alle børn og juniorer tilbage i kirkesalen kort inden nadver. 

Fire gange om året afholdes der desuden generationsgudstjenester, hvor børn, juniorer, unge og voksne deltager i hele gudstjenesten sammen. 

Vores børnekirke er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og vi indhenter børneattester på alle vores ledere i børne- og juniorarbejdet.

Indsamlinger

Under stort set alle gudstjenester indsamler vi en gave til økonomisk støtte af et udvalgt månedsprojekt eller organisation, som arbejder enten i Danmark eller udlandet. Indsamlingerne går ikke til menighedens egen drift. 

Månedernes indsamlingsprojekter eller organisationer kan ses her:

Hør en prædiken

Nedenfor finder du lydfiler af prædikener fra vores gudstjenester. Du kan streame, downloade og du kan også abonnere på vores podcast prædikener via iTunes.

Se alle prædikener her

Søndag 14/4 Guds fulde rustning

Palmesøndag – Ødselhed

Hvem er din far? 3. søndag i fasten

Hviledagen 17.s.e. trinitatis

16.s.e. trinitatis – Luk 7,11-17

Langfredag – Matt 27,31-56

Hvaa lukker du lige op?

Kom og se! – Prædiken 23-10-2022

Når Gud sprænger forestillinger

Han var ikke ligeglad!

Troens Åndedræt – Luk. 18,1-8

Pinsedag – Gud kommer os nær!

Prædiken 2. juledag

Juleaften

3. søndag i advent – Guds kraft i os

Tilgivelsens pris – Matt 18,21-35

Hvem er god? – Prædiken 15-08-21

Barmhjertelighed

Dagens Tema: Glæde

I skal også vidne…

Synderes ven.

Frygt ikke – Gud er nær

Under åben himmel…

Kom Jesus for sent? – Joh 11,19-45

Vil du være rask?

Håbets virkelighed.

Se, vi går op til Jerusalem.

Gud er stor.

Gud bor her.

Det bedste ved julen.

Godlike

Når Gud holder fest.

Din fremtid – dit valg

Påsketvivl og påskelovsang

Langfredag – 1 Mos 22,1-18

Hvad er det med de ord?

Tegnet (Juledag – Luk 2, 1-14)

Kirke i hverdagen (1 Pet 2,1-10)

Følg mig… (12.s.e. trinitatis)

Langfredag (Matt 27,31-56)

Gode nyheder!? (1. søndag i fasten)

Prædikener fra 2024

Søndag 14/4 Guds fulde rustning

Palmesøndag – Ødselhed

Hvem er din far? 3. søndag i fasten

Prædikener fra 2023

Hviledagen 17.s.e. trinitatis

16.s.e. trinitatis – Luk 7,11-17

Langfredag – Matt 27,31-56

Hvaa lukker du lige op?

Prædikener fra 2022

Kom og se! – Prædiken 23-10-2022

Når Gud sprænger forestillinger

Han var ikke ligeglad!

Troens Åndedræt – Luk. 18,1-8

Pinsedag – Gud kommer os nær!

Prædikener fra 2021

Prædiken 2. juledag

Juleaften

3. søndag i advent – Guds kraft i os

Tilgivelsens pris – Matt 18,21-35

Hvem er god? – Prædiken 15-08-21

Barmhjertelighed

Dagens Tema: Glæde

I skal også vidne…

Synderes ven.

Prædikener fra 2020

Frygt ikke – Gud er nær

Under åben himmel…

Kom Jesus for sent? – Joh 11,19-45

Vil du være rask?

Håbets virkelighed.

Se, vi går op til Jerusalem.

Gud er stor.

Prædikener fra 2019

Gud bor her.

Det bedste ved julen.

Godlike

Når Gud holder fest.

Din fremtid – dit valg

Påsketvivl og påskelovsang

Langfredag – 1 Mos 22,1-18

Hvad er det med de ord?

Prædikener fra 2018

Tegnet (Juledag – Luk 2, 1-14)

Kirke i hverdagen (1 Pet 2,1-10)

Prædikener fra 2017

Følg mig… (12.s.e. trinitatis)

Langfredag (Matt 27,31-56)

Gode nyheder!? (1. søndag i fasten)

Kørselsordning

Har du/I brug for transport til/fra gudstjeneste eller andre arrangementer, så gør brug af Bykirkens kørselsordning. 
Send en sms til et af telefonnumrene nedenfor med forespørgsel om transport, hvor du skriver navn + adresse + antal personer og ønske om transport. Du modtager en sms retur, hvor modtager bekræfter (eller afkræfter) og giver tidspunkt for afhentning.

For at gøre det let for alle parter, anvendes så vidt muligt korte standardformuleringer uden angivelse af div. forklaringer. Send din anmodning til det geografisk mest relevante nummer. Skriv frimodigt til en anden, hvis den første ikke kunne hjælpe. Aftalen bør være på plads senest kl. 17 dagen inden gudstjenesten eller aktiviteten.

Kontakt Chr. Poulsen (22 35 56 41 / christian@herningbykirke.dk) hvis du har spørgsmål eller gerne vil på listen, som tilbyder kørselshjælp.

Følgende tilbyder hjælp til kørsel:

Fra Gullestrup

Randi og Christian Poulsen.
(Mobil: 22355641)

Kører gennem Herning Øst/Nord og Midt.

Fra Karup

Annegrethe og Knud Nielsen
(Mobil: 21852574).

Kører gennem Sunds, Herning Øst og Midt.

Fra Assing

Esther og Erik Thorsen
(Mobil: 20252724)

Kører gennem Kibæk, Herning Syd/Vest og Midt.

Næste gudstjeneste: