Omsorg

Omsorg

Alle har brug for omsorg. Vi håber, at du vil opleve fællesskabet i Herning Bykirke som et omsorgsfuldt fællesskab.

Omsorg er at hjælpe hinanden, se hinanden, opmuntre hinanden, bede for hinanden, dele med hinanden. Vi sætter vores lid til, at det sker i vores fællesskaber. Vi glæder os over, at vi stadig vokser i omsorg og kærlighed overfor hinanden. 
Som kirke vil vi desuden gerne tilbyde samtale, skriftemål eller forbøn for dig/jer der måtte ønsker det.

Her kan du fortælle dine overvejelser, bekymringer eller tanker til en anden person, som lytter til dig og drager omsorg for dig. Det kan være en præst eller en anden fra menigheden. Læs mere om det nedenfor.

Forbøn

Gud har givet os hjælp og store løfter. Det ønsker vi, at menigheden i Herning Bykirke til stadighed må blive mindet om og gøre brug af. 

Vi oplever alle at komme ud for svære perioder, smerter og tab i livet, hvad enten vi tror på Gud eller ej. Men vi har som kristne fået et helt særligt løfte i de svære tider. Vi opfordres til, i alle ting, at komme til Gud med vore ønsker (Filip. 4,6). Jesus opfordrer os også til at bede, søge og banke på. (Matt. 7,7)

“Vær glade i håbet udholdende i trængslen vedholdende i bønnen”. Rom. 12,12

Personlig bøn

Vi vil derfor gerne hjælpe og opmuntre dig til, med stor frimodighed, at blive ved med at bede om det du ønsker, selvom du måske ikke umiddelbart får opfyldt dit ønske, som du gerne vil. Vi oplever, at Gud hører bøn og griber ind i menneskers liv.

Forbøn ved gudstjenester

I forbindelse med næsten alle gudstjenester er der mulighed for forbøn. Det betyder, at et andet menneske beder på vegne af dig. Forbønnen finder sted under nadveren, hvor der vil være én eller to fra menigheden, der står til rådighed. Du kan ganske kort fortælle om dit forbønsemne, hvorefter forbederen beder for dig. 

Alle kan blive bedt for. Store og små, unge og ældre, alene eller sammen med andre. Intet er for småt, og intet er for stort. 

Forbøn under private rammer

Hvis du ønsker forbøn under mere private og fortrolige rammer, er du velkommen til at kontakte en af vores præster, som altid er til rådighed, eller en anden i kirken som du har tillid til. Vi vil gerne opmuntre dig til at være pågående og afprøve de løfter, som Jesus gav: Bed, søg, bank på, så vil Han lukke op for dig! Kom frimodigt!

Kontaktoplysninger på menighedens præster

Samtale

Har du brug for at tale med et andet menneske om noget, der rører sig eller er sket i dit liv?

At tale fortroligt med andet menneske, og få sat ord på det som fylder, kan i sig selv være forløsende. Fortæl en du kender, at du har brug for at tale eller kontakt en af vores præster. De står til rådighed for enhver, som har brug for samtale, hvad enten det drejer sig om sygdom, tvivl, tro, synd, håbløshed, udfordringer i parforholdet, forhold til kirken eller hvad der fylder i dine/jeres tanker.

Vi driver ikke terapi, men vi vil gerne lytte til og tale med dig.
Er der behov for professionel terapi ved en psykolog eller terapeut vil vi gerne være behjælpelige med at vise dig/jer videre.

 

Kontaktoplysninger på menighedens præster

Skriftemål

I Herning Bykirke er der indimellem - særligt i tiden inden påske - skriftemål til vores gudstjenester. Her beder man i kor en bekendelsesbøn, hvorefter præsten tilsiger menigheden syndernes forladelse.

Vi tilbyder også det man kalder et privat skriftemål ved en privat samtale med en af kirkens præster eller sjælesørgere (se ovenfor).

Sådan foregår et privat skriftemål

Efter en samtale, hvor vi taler om det personen vil bekende over for Gud.

Herefter knæler vi ved siden af hinanden. Personen bekender selv sin synd for Gud(højt eller stille i sig selv), og derefter tilsiger præsten vedkommende syndernes forladelse, mens han lægger sin hånd på hans eller hendes hoved.

At gå til skriftemål kan være en hjælp

Du behøver ikke gå til skriftemål for at få Guds tilgivelse - den kan du altid bede ham om - men skriftemålet kan hjælpe dig til at finde hvile i tilgivelsen. Overvej det, hvis skyld eller dårlig samvittighed tynger og du har brug for at tale med en om det. 

Husk at præsten eller sjælesørgeren du søger skriftemål hos har fuld tavshedspligt, og lever selv af Guds nåde og tilgivelse!

Hvordan gør jeg?

Kontakt en af kirkens præster eller sjælesørgere (se pjece ovenfor) for at høre nærmere om skriftemål

Jamen hører skriftemål ikke til den katolske kirke?

Den katolske og lutherske kirke er enige om, at sakramenter er nådemidler, som formidler frelse til den enkelte, der modtager det i tro. Men kirkerne er uenige om, hvorvidt skriftemålet er et sakramente, forstået på den måde at det er nødvendigt for at få tilgivelse og blive frelst.

I den evangeliske-luthersk kirke, som Herning Bykirke tilhører, ser vi ikke skriftemålet som et sakramente, men som en konkret hjælp til at slippe tunge byrder som skyld og skam og blive befriet til at leve.

Det er altså ikke, som i den katolske kirke et sakramente, hvor man i skriftestolen bekender ens synder overfor præsten for at opnå forladelse. Guds tilgivelse kan vi få overalt, bare vi beder om den.

Det evangeliske-lutherske skriftemål er en kristens personlige bekendelse til Gud fortalt til præsten, der som hjælper og medkristen tilsiger syndernes forladelse.

Næste gudstjeneste: