Arrangementer

Årskalender

 Der er faste arrangementer, som hvert år gentager sig. Du kan få et overblik over dem på årshjulet nedenfor. Hvis du abonnerer på vores kalender, får du automatisk disse arrangementer i din kalender

Klik her for at se listeudgave

 

Arrangementer

Aktuel kalender

Abonnér på kalender

Abonnér på kalenderen "Gudstjenester og fællesarrangementer":

 

Abonnér på kalenderen "Fællesskab":

Lokalekalender og - booking

Her kan du se, hvornår vores lokaler er i brug, og du kan selv booke lokaler til diverse formål.

 

Undervisningsaftener

To til tre aftener hvert halve år arrangerer vi undervisningsaftener. Det er typisk hverdagsaftener, og det kan både være

 • bibelundervisning
 • temaer
 • eller foredrag.

Skabelonen for en aften er meget simpel:

 • Vi byder velkommen kl. 19.30.
 • Taleren/oplægsholderen har ca. en time til at undervise. Der er mulighed for spørgsmål, refleksion og drøftelse undervejs
 • Kl 21. er programmet officielt slut.
 • Efterfølgende er man velkommen til at tage hjem eller blive hængende og snakke videre og spise et stykke kage…
 • Der står kaffe og the på bordene hele aftenen.

Alle er meget velkomne, og det er gratis. 

Lyt til tidligere undervisningsaftener her

Bibeltime om Filipperbrevet kap. 4

Bibeltime om Filipperbrevet kap 3

Bibeltime om Fillipperbrevet kap 2

Undervisning om dåb

Sociale initiativer

I Herning Bykirke opstår der ofte forskellige sociale initativer, som alle er velkomne til at deltage i. For tiden er følgende initiativer aktuelle:

Spilleaftener

 • Hvor: i kirkens café
 • Hvornår: de fleste onsdag aftener fra kl 19.30

Nørkleri mission med perspektiv

 • Hvor: i kirkens cafë
 • Hvornår: tirsdag i lige uger kl. 19-21

For alle initiativerne gælder det at de annonceres til gudstjenester og i vores facebookgruppe, hvor du også kan læse mere om initiativerne. 

Menighedslejr

Hvert år, den første weekend i efterårsferien tager menigheden på lejr for at være sammen med hinanden og lære mere om vores frelser. Menighedslejren har hvert år et tema, som sætter fokus på et særligt område af vores trosliv og forhold til Gud. 

Du kan læse om teamet der arrangerer lejren her.

Skriv endelig, hvis du har lyst til at bidrage med noget eller har spørgsmål.

Menighedscamp på Hjallerup Bibelcamping

Hvert år tager vi på bibelcamping sammen i Hjallerup i uge 30.

På Hjallerup Bibelcamping er der en masse aktiviteter for alle aldre og der er plads til alle. Som menighed bor vi sammen på pladsen, og har et fællesskab i det store fællesskab hvor vi hygger sammen.

Hvis du vil bo sammen med os andre i Herning Bykirke, så husk ved tilmeldingen at angive at du vil bo i gruppen “Herning Bykirke". Du tilmelder dig og se mere på hjemmesiden eller på facebook:

Hjemmeside:

Facebook:

 

Årsfest & generalforsamling

Første lørdag i marts er der årsfest og generalforsamling.

I 2024 er det lørdag den 2. marts kl 9-15 på Midtjyllands Kristne Friskole

Årsfest & Generalforsamling er her hvor vi har mulighed for at drøfte med hinanden, hvor vi vil hen som menighed, og så er der valg til menighedsledelsen.

Forslag til dagsorden & kandidatforslag

Hvis man har forslag til behandling på dagsordenen eller kandidatforslag til menighedsledelsen, skal de sendes senest den 10. februar til Christian Mikkelsen på formand@herningbykirke.dk

Program for dagen

9.00-9.30 Rundstykker
9.45-11.45 Tema/Oplæg inkl drøftelse
- program for mini, børne, junior imens
11.45-12.30 Frokost
12.30-14.30 Generalforsamling
- Program for mini, børne, junior imens
14.30 Kaffe

Framelding for medlemmer

Bemærk at alle medlemmer i udgangspunktet er tilmeldt, hvilket betyder at man skal melde afbud til Søren Overby, på soeren@herningbykirke.dk hvis man ikke kan deltage. Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage, men har ikke stemmeret.

Vi glæder os til at være sammen med jer!

Menighedsledelsen

Hold øje med facebook for yderligere information.

Dagsorden for en generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Menighedsledelsens beretninger om arbejdet i det forløbne år og planer for det følgende år
 3. Drøftelse og godkendelse af beretningerne
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og af budgettet for det følgende år
 5. Drøftelse og godkendelse af regnskabet og budgettet
 6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
 7. Valg til menighedsledelsen
 8. Valg af revisorer
 9. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 10. Eventuelt

Dine tanker og idéer

Har du idéer eller tanker om hvordan vi skal arbejde de næste år, så kontakt menighedsledelsen eller præsten og del det med dem.

Næste gudstjeneste: