Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger

En kirkelig handling knytter troen på vores Gud sammen med de væsentligste begivenheder i vores liv.

Du kan her læse om de kirkelige handlinger vi tilbyder vores medlemmer.

Dåb

Det er en kæmpe gave at blive døbt. Her bliver man på en måde adopteret af Gud, så man fremover kan kalde Gud for sin far. Det gælder uanset, om man bliver døbt som barn eller voksen. Dåb foregår i forbindelse med en gudstjeneste søndag formiddag.

Barnedåb

Kontakt præsten(her) og aftal tidspunkt for dåben
I god tid før den søndag, I ønsker jeres barn døbt, aftales dato og tidspunkt for dåben med præsten. I aftaler også et tidspunkt for et møde med præsten forud for dåben, som typisk foregår hjemme hos jer. Her vil præsten blandt andet tale med jer om, hvad dåb er og om forløbet til gudstjenesten.

Faddere
Barnet skal have mellem to og fem faddere, som selv skal være døbte og som minimum være konfirmeret. Fadderne er vidner til selve dåben og har medansvar for at fortælle barnet, hvad det betyder at være døbt.

Fødsels- og navneattest
I en frimenighed er dåb og navngivning ikke knyttet sammen ligesom i folkekirken. Derfor er det jeres ansvar, at få barnet registreret med navn forud for dåben. I skal have en “Fødsels- og navneattest”, som er jeres barns officielle dokument med borgerlig gyldighed. Dette sker via borger.dk og I får mere information om dette fra præsten, når I har kontaktet ham.

Voksendåb

Er du ikke døbt, men ønsker at blive det, så er det muligt. Kontakt præsten (her), for at aftale nærmere.

Konfirmation

At blive konfirmeret er et stort højdepunkt i et ungt menneskes liv. Det er også et højdepunkt for os i menigheden at se et menneske sige ja til den pagt Gud indgik med vedkommende ved dåben!

Konfirmationsgudstjeneste

Vi holder konfirmationer efter behov, dvs. at vi ikke har konfirmation hvert år, men når der er unge i menigheden skal konfirmeres.

Vi har ikke noget krav om, at alle unge medlemmer skal konfirmeres i Herning Bykirke, da der kan være grunde til, at man gerne vil konfirmeres sammen med sin klasse, men vi synes det er meget naturligt, og vi vil meget gerne tilbyde konfirmandundervisning og konfirmation, hvis den unge og forældrene ønsker det.

Praksis lige nu:

Konfirmanderne følger i udgangspunktet sin klasses konfirmationsforberedelse, og så mødes konfirmanderne mødtes med vores præst(Niels) 3-4 gange inden selve konfirmationen, som ligger samme weekend (1. weekend i maj) som 7.klasserne på Midtjyllands Kristne Friskole bliver konfirmeret i Herning Kirke.

Praksis fra skoleåret 24/25 og frem:

Fra skoleåret 24/25 tilbyder vi et fuldt konfirmandforløb, dvs. et undervisningsforløb der afsluttes med konfirmation i Herning Bykirke. Det gælder uanset om ens barn går på MKF eller en lokal folkeskole. 

Alle forældre til kommende konfirmander inviteres til en konfirmandforældreaften foråret inden undervisningen begynder om efteråret.

Er man ikke medlem af Herning Bykirke er det også muligt at følge konfirmandundervisningen og blive konfirmeret i Herning Bykirke. Man bliver ikke automatisk medlem ved konfirmation i Herning Bykirke.

Kontakt Niels Mortensen (niels@herningbykirke.dk/42 48 27 19) for spørgsmål eller kommentarer

Konfirmationsdatoer

Her kan I se de kommende års konfirmationsdatoer i Herning Bykirke:

2024: Søndag den 28. april kl 10 (årgang 2010)
2025: Lørdag den 3. maj kl 10 (årgang 2011)
2026: Lørdag den 2. maj kl 10 (årgang 2012)
2027: Søndag den 2. maj kl. 10 (årgang 2013)
2028: Søndag den 7. maj kl. 10 (årgang 2014)

Tidligere konfirmander

Bladre for at se flere billeder - Tryk for at se større udgave.

Vielse

En vielse i Herning Bykirke minder på mange måder om en vielse i folkekirken, men præges naturligvis af jeres ønsker og vores tilgang til form og liturgi.

Hvis I ønsker at blive gift i Herning Bykirke, så kontakt vores præst, Søren, som har vielsesbemyndigelse, og aftal nærmere.

Reglerne for vielse

Som frimenighed er reglerne for vielse lidt anderledes end i folkekirken. Der er to mulige måder, at blive viet på:

  • Man kan blive viet i Herning Bykirke af menighedens præst. Det kræver dog, at mindst én af parterne er medlem af menigheden.
  • Man kan blive borgerligt viet på rådhuset, hvorefter der kan holdes en kirkelig velsignelse i Herning Bykirke, som minder om en kirkelig vielse. 

Begravelse

Begravelse i Herning Bykirke foregår stort set på samme måde som i folkekirken.  

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende tage stilling til mange spørgsmål og ordne flere praktiske forhold. Her får du en kort oversigt over de vigtigste.

Kontakt med præsten

Ved dødsfald kontaktes præsten, der hurtigt muligt kommer på besøg hos de pårørende.
Under besøget aftales et forslag til tid og sted for begravelseshøjtideligheden. Typisk vil det foregå i vores egne lokaler på Poppelvej.  

Alternativt kan det sandsynligvis foregå i en af Herning Kirkegårds kapeller eller i afdødes lokale sognekirke.
Under besøget aftales et tidspunkt for en samtale om begravelseshøjtideligheden.

Under denne samtale kan pårørende fortælle om den afdøde og der tales om, hvordan begravelseshøjtideligheden skal foregå. Det er også muligt at komme med ønsker om salmer eller tekster, der skal bruges.

Kontakt med bedemand

Dernæst anbefaler vi at man kontakter et bedemandsfirma. Bedemanden kan hjælpe med en lang række praktiske spørgsmål.  

Det aftales, hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen skal finde sted.
Graveren/kirkegårdslederen på den ønskede kirkegård kontaktes for aftale om gravplads.
Der udfyldes en dødsanmeldelse som afleveres til begravelsesmyndigheden (den kirkebogsførende sognepræst) i det sogn, hvor afdøde boede. Bedemanden hjælper typisk med det. Dette skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet.

Modtagelse af godkendelsesattest

Kan begravelsen gennemføres ifølge pårørendes og afdødes ønsker, modtager de pårørende en godkendelsesattest fra begravelsesmyndigheden. Denne sørger for at give skifteretten, folkeregisteret og socialforvaltningen besked om dødsfaldet. 
Først når godkendelsesattesten er afleveret til kirkegården eller krematoriet, kan afdøde blive begravet eller brændt. Begravelsen eller ligbrændingen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Information om økonomi

Alle medlemmer i Herning Bykirke er via sit kontingent automatisk medlemmer i en begravelseshjælpeordning i regi af Evangelisk Luthersk Netværk. Se www.elnbegrav.dk. Børn under 18 år er dækket under forældrenes medlemsskab.

Det betyder, at man ved dødsfald får dækket de merudgifter der er forbundet med ikke at være medlem af folkekirken.

For personer på 11 år og derover udbetales der 20.000 kr og for børn under 11 år udbetales der 5.000 kr. Beløbet udbetales til Herning Bykirke, som så betaler alle ekstra udgifter ved begravelsen (op til det angivne beløb).

På Herning Kirkegårde er der for ikke-medlemmer af Folkekirken følgende takster (Priserne er fra 2019).

Kistebegravelse:

Erhvervelse af gravsted i 20 år: 16.380 kr
Gravkastning                                     3993 kr
  

Urnebegravelse:

Erhvervelse af gravsted i 10 år   3770 kr
Gravkastning                                    726 kr

 

Brug af kapel/kirke ved mindehøjtidelighed

Leje af kapel ved Herning Kirkegårde koster 2178,00 + evt. organist (726,- kr) + evt. kirkesanger (726,- kr). 

Se mere på www.herning-kirkegaarde.dk

Næste gudstjeneste: