Fællesskaber

Fællesskabet er vigtigt for os i vores menighed.

Vi tror vi er kaldet til både at elske Gud og vores næste. Vi er som døbte Guds børn og dermed også hinandens søskende i troen.

Derfor er det at være menighed også at være i fællesskab med andre: At vandre sammen i tro og liv, at tjene hinanden, at vise og blive vist omsorg.

 

Her kan du læse om forskellige former for fællesskaber i vores menighed, og du er meget velkommen til at være med.

  • Smågrupperne er det nære fællesskab, hvor man deler liv og tro i en mindre gruppe. (Smågrupper-ok)
  • Tro & Liv er et fællesskab for de mere modne voksne i menigheden. (Tro & Liv-ok)

Ud over disse fællesskaber er der også forskellige former for sociale arrangementer hvor du er lige så velkommen!

Næste Gudstjeneste

Gudstjeneste

30. juli , 10:00 - 11:30

Kommende begivenheder

Gudstjeneste

30. juli , 10:00 - 11:30

Gudstjeneste

6. august , 10:00 - 11:30