Frivillig i Herning Bykirke

Frivillig

Alle er vigtige: I det Nye Testamente beskrives det at være menighed, som at være lemmer på et legeme. Alle lemmer er nødvendige og betydningsfulde. Ligesom legemet vil vi bevæge os sammen og for hinanden som menighed.

Vi tjener hinanden: Det er derfor vigtigt for os, at vi i Herning Bykirke hjælper og tjener hinanden med de gaver og evner, som vi hver især har fået af Gud. Hvis vi gør det, så oplever vi, at det bliver til velsignelse for os selv og fællesskabet.

Vi har brug for, at mange tjener og hjælper med de opgaver, som findes i menigheden. Vores menighed fungerer og trives, når vi løfter i fællesskab.

Her kan læse om de forskellige tjenesteteams, hvor du kan bidrage og være med til at bære menigheden. Hvis du vil vide mere, eller har lyst til at være med, så kontakt teamlederen for det konkrete team. Vi har altid brug for hjælp

Du kan udfylde et tjenesteskema via dette link. Det er uforpligtende at udfylde skemaet. Du tilkendegiver kun dine interesseområder til relevante teams/menighedsledelsen. Du kan udfylde skemaet, uanset om du er medlem eller ej.

Gudstjenesteteams

Teams hvis ansvar særligt er knyttet til vores gudstjenester.

Gudstjenesteledere

Planlægger i fællesskab med præsten vores gudstjenester.

Formålet er:

 • At planlægge gudstjenester på en måde, der skaber gode rammer for Guds Ord og Ånd og menneskers kreativitet.
 • At lede gudstjenester, så der er en tydelig sammenhæng, en åben atmosfære og et godt budskab, så Gud møder os, vi møder hinanden og flere møder Gud

Menigheden er en aktiv del i gudstjenesten og gudstjenestelederen står blandt andet for at:

 • finde personer til tekstlæstning, indgangsbøn og kirkebøn
 • finde og koordinere videoklip samt andre indslag
 • koordinere med lovsangsband, præst og børne- og juniorkirke.

Har du lyst til at være gudstjenesteleder, kontakt da teamleder her til højre!

Teamleder

Peter Bruun

41 13 51 50
peterbruun100(at)gmail.com

Minikirke

Minikirken er et tilbud under gudstjenesterne til børn i alderen 3 år indtil skolealder.

Vi mødes i caféen, hvor vi synger nogle sange sammen, hører en kort bibelhistorie og beder fadervor. Derefter er der aktiviteter og leg. 

Har du lyst til at arbejde med minikirken, kontakt da lederen for minikirken, som du ser her til højre.

NB: Der indhentes børneattester på alle ledere i minikirken.

Teamleder

Ingen indlæg fundet.

Børnekirketeam

Arrangerer børnekirke til vores gudstjenester

Børnekirketeamet udvikler tilbud til børn og familier i Herning Bykirke. At sidde helt stille på en stol og lytter til en prædiken kan være en udfordring. Især hvis man er fem år og bare har lyst til at springe højt af glæde. Vi ønsker, at kirkens børn uhindret må lære Jesus at kende. Her spiller børnekirketeamet en central rolle. Under prædiken afholder børnekirketeamet kirke for børn i 0.-2. klasse.

Andre gange afholdes generationsgudstjenester, hvor børn og voksne deltager i hele gudstjenesten sammen. Disse er vi også nogle gange med til at arrangere.

Har du lyst til at være leder eller medhjælper i børnekirken, kontakt da teamlederen her til højre!

NB: Der indhentes børneattester på alle ledere i børnekirken.

Teamleder

Juniorkirketeam

Arrangerer juniorkirke til vores gudstjenester

Juniorkirketeamet udvikler tilbud til juniorer i Herning Bykirke. Lige nu afholder vi juniorkirke hver søndag under gudstjenesterne. Vi fortæller bibelhistorier, snakker om emner der optager os og taler om hvad Jesus siger ind i det. Vi beder sammen, hygger sammen og det man ellers gør når man er junior.

Har du lyst til at være leder eller medhjælper i juniorkirken, kontakt da teamlederen her til højre!

NB: Der indhentes børneattester på alle ledere i juniorkirken.

Teamleder

Frans Thusholt

Frans Thusholt

61 28 48 76

Forplejningsteam

Står for mad og kaffe efter vores gudstjenester.

Måltidet er et sted for fællesskab. Over en kop kaffe eller et måltid mad ønsker vi at skabe fællesskab mellem mennesker. Rammerne for at dette kan ske, bliver hjulpet på vej af forplejningsteamet.

Teamet

 • planlægger hvornår der er spisning og kaffe i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer.
 • står for indkøb.
 • Står for kaffe(hver søndag) og spisning (1. søndag i måneden) til vores gudstjenester.

Har du lyst til at være med i forplejningsteamet, kontakt da teamlederen her til højre!

Teamleder

Randi Poulsen 

22 35 72 03
randiogchr@live.dk

Lovsangsteam

Leder lovsang til vores gudstjenester

Vi tilbeder og lovpriser Gud med musik, sang og salmer. Lovsangteamet leder lovsangen til vores gudstjenester. Herved kan vi uanset temperament, alder og humør tilbede og lovsynge Gud frit. Teamet udvikler det musikalske udtryk, og har opgaven at være tydelige og afslappede i ledelsen af lovsangen. I samarbejde med blandt andet præsten udvælges sange, som indholdsmæssig er relevant og nærværende i forhold til hele gudstjenestens udtryk.

Overvejer du at være med i et af kirkens band eller være forsanger, så kontakt endelig en af et af bandsene eller vores leder for lovsangsteamet.

Teamleder

Daniel Videbæk Vendelbo

Teknikteam

Styrer lyd og skærm til vores gudstjenester.

I Herning Bykirke har vi intet alterbillede, i stedet har et simpelt trækors fået den centrale plads. Ved siden af korset formidles Ordet på skærm og gennem lyd.

Teknikteamet har til gudstjenesterne ansvar for denne formidling:

 • Lyd: Styre lyd på band og præst, samt optage prædikener til hjemmesiden.
 • Skærm: Styre alt der bliver vist på skærmen (tekster, sange, videoer, slides osv.)
 • Video: Filme og livestreame gudstjenesterne.

Har du lyst til at nørde lidt med det tekniske og hjælpe ved teknikbordet, kontakt da her til højre lederen for teknikteamet.

Teamleder

Mogens Bruun Byskov

mogens@bruunbyskov.dk

Praktisk team

Har styr på alt det praktiske til vores gudstjenester.

En gudstjeneste har mange elementer, hvor nogle er mere synlige end andre. Praktisk team sørger for alle de ting, vi ikke opdager, før de mangler. Uden praktisk team ville vi mangle vand til dåb og brød til nadver. Praktisk teams opgaver er dermed at tage ansvar for opstilling og klargøring før gudstjenesten samt oprydning bagefter. De sørger for, at der er styr på alle praktiske elementer i forbindelse med vores gudstjenester.

Har du lyst til at give en hånd med det praktiske eller være med i praktisk team, kontakt da her til højre lederen for praktisk team.

Teamleder

Velkomstteam

Byder velkommen til vores gudstjenester

Alle skal føle sig godt tilpas, imødekommet og set i forbindelse med vores gudstjenester. Det er en opgave for hele menigheden. Velkomstteamet har dog en særlig rolle i at se og lægge mærke til folk, uanset om man kommer for første gang eller er kommet i kirken længe. Velkomstteamets opgave er at byde velkommen, når folk kommer til gudstjeneste, svare på spørgsmål fra folk, der gerne vil vide mere om Herning Bykirke og arbejde på, at den enkelte i menigheden bliver set.

Har du lyst til som velkommer at være med til at mennesker oplever sig velkomne og godt tilpas, kontakt da her til højre lederen for velkomstteamet.

Teamleder

Enkeltstående opgaver

Ved vores gudstjenester medvirker mange forskellige frivillige.

Nogle af opgaverne løses af faste teams, men der er også brug for nogle der vil hjælpe med, at 

 • bede indgangsbøn
 • lede vores menighedsbøn
 • være forbeder (turnusopgave 2-3 gange pr. halvår)
 • læse bibeltekst (turnusopgave 2-3 gange pr. halvår)
 • uddele nadver (turnusopgave 2-3 gange pr. halvår)

Efterfølgende kontakter en af vores gudstjenesteledere dig, når de har brug for din hjælp.

Teamleder

Arrangementer

Lejrteam

Lejrteamet planlægger og arrangerer vores årlige menighedslejr, som er første weekend i efterårsferien.

Har du lyst til at være med til at arrangere lejren, vil du gerne bidrage med noget eller har du måske andre input og idéer, kontakt da her til højre lederen for teamet .

Teamleder

Vi leder pt. efter en leder for lejrteamet

Kontakt Søren Overby (soeren@herningbykirke.dk)

Teenaftener

Arrangerer teenaftener hver anden onsdag

Hver anden mandag kl 19.30-21.30 er der teenaften for alle teenagere og unge fra 6.-9.klasse. Vi hygger os, deler liv og tro, griner og fjoller, leger og konkurrerer, beder og spiser kage og drikker kakao. Har du lyst til at være leder eller medhjælper ved teenaftenerne, kontakt da teamlederen her til højre!

Her kan du se mere om teenaftenerne!

NB: Der indhentes børneattester på alle ledere i teenfællesskabet.

Teamleder

Legestueteam

Arrangerer legestue hver torsdag fra kl 9.30

Legestuen er et fællesskab for forældre med børn i alderen 0-6 år. Vi synger sange, fortæller bibelhistorier, leger sammen og hygger os i hinandens selskab. I centrum står Jesus.

NB: Vi indhenter børneattester på alle ledere i legestuen.

Teamleder

Niels Hankelbjerg Mortensen

42 48 27 19
niels@herningbykirke.dk

Spaghettigudstjenester

Arrangerer spaghettigudstjenester ca. 3 fredage hvert halve år

Kontakt Niels Mortensen, hvis du har spørgsmål eller måske kunne tænke dig at hjælpe med. Det kan enten være i planlægningen, udførelsen eller til madlavning.

Teamleder

Niels Hankelbjerg Mortensen

42 48 27 19
niels@herningbykirke.dk

Alphateam

Arrangerer alphakursus (i udgangspunktet kører vi alphakurset hvert forår fra januar til april)

Kontakt Niels Mortensen, hvis du har spørgsmål eller måske kunne tænke dig at hjælpe med. Det kan enten være i planlægningen, udførelsen eller til madlavning.

Teamleder

Niels Hankelbjerg Mortensen

42 48 27 19
niels@herningbykirke.dk

Bøf og Bibel

En lille gruppe mænd i kirken arrangerer "Bøf og Bibel"

Bøf og Bibel! - Et fællesskab kun for mænd!
Vi spiser god mad sammen og snakker om hvad det betyder at være mand. fx
- Hvad er en bibelsk mand?
- Hvordan forvalter vi som mænd vores liv til Guds ære og menneskers gavn?
- Hvordan lader vi Gud lede os som mænd?
Det og meget andet vil vi samtale om i efteråret 2022.
Alle mænd er velkommen, og har du input eller vil være med til at arrangere sådanne aftener, så kontakt Niels Mortensen.

Teamleder

Niels Hankelbjerg Mortensen

42 48 27 19
niels@herningbykirke.dk

Undervisningsteam

Arrangerer undervisningsaftener 2-3 gange hvert halve år.

Vi arrangerer indimellem undervisningsaftener, fordi vi er overbeviste om, at det er vigtigt at vide noget om, at fordybe sig i og reflektere over 

 • den kristne tro og det kristne liv
 • Bibelen og den Gud som åbenbarer sig derigennem
 • relevante temaer i livet og samfundet

Har du lyst til at være med i vores team eller har du tanker om og idéer til hvad der skal undervises om eller hvem vi skal invitere til at undervise, så kontakt os endelig!

Teamleder

Evald Lodahl

52 52 50 75

evaldlodahl@hotmail.com

Diverse

Husteam

Ansvarlig for vores lokaler på Poppelvej

Lokalerne på Poppelvej 3a er de fysiske rammer for Herning Bykirke. Her er vores kirkerum, vores café og rammer for aktiviteter henvendt til alle aldre. Her har vores præst kontor. Husteamet sørger for, at lokalernes stand er i orden ved blandt andet at koordinere vedligeholdelse og reparationer. Alle medlemmer af Herning Bykirke deltager i en rengøringsordning, som ligeledes koordineres af husteamet. Husteamet står blandt andet for nedenstående.

 • koordinering af rengøringsordning, vedligeholdelse og reparation.
 • diverse indkøb
 • booking af lokaler

Er du håndværker(tømrer, murer, elektriker eller andet) eller er du bare praktisk begavet og vil gerne hjælpe med praktiske opgaver i huset, kontakt da her til højre lederen for husteamet!

Teamleder

Diakonale opgaver

Der er forskelligt frivilligt arbejde inden for de diakonale område

 • Julehjælp - organisering og uddeling
 • Økonomisk rådgivning - hjælp til beboere på Blå Kors' pensionat i Herning.
 • Besøgsven på Blå Kors
 • Ukrainehjælp - kontakt til flygtninge fra Ukraine

Kontakt Niels Mortensen hvis du er nysgerrig eller evt. interesseret i at blive frivillig inden for et af disse områder.

Teamleder

Niels Hankelbjerg Mortensen

42 48 27 19
niels@herningbykirke.dk

Kommunikationsteam

Organiserer og layouter alt det skriftlige vi kommunikerer.

Kommunikationsteamet står for

 • udsendelse af nyhedsbrevene
 • styrer menighedens facebookside
 • opdatering af hjemmesiden
 • Styrer og opdaterer menighedens kalender.
 • Layoutopgaver (flyers og programmer ifm. arrangementer)
 • Infotavle i kirkens foyer

Har du lyst til at arbejde med layout, kommunikation, hjemmeside, artikler og lignende, kontakt da her til højre lederen for kommunikationsteamet.

Teamleder

Jeg har en idé!

Der er brug for dig!

Der er brug for dine idéer, initiativer og visioner for Herning Bykirke. Alt som skaber liv og bære med på den vision vores menighed har, vil vi gerne være med til at fremme.

Så lad dine idéer blive kendt og lad vores kirke blive til endnu større velsignelse for mange. Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har idéer eller tanker – eksempelvis:

 • et arrangement du har lyst til at iværksætte
 • et fællesskab du gerne vil opstarte
 • et initiativ til en gudstjeneste
 • et område du brænder for skal vokse eller ændres
 • en målgruppe du har lyst til at gøre noget for

Kontakt en af vores præster

 • Søren Overby (42 46 58 37 /soeren@herningbykirke.dk)
 • Niels Mortensen (42 48 27 19)

Så vi kan tale om idéerne og/eller sætte dig i forbindelse med en anden relevant person.

Vi vil meget gerne høre om idéerne og skabe grobund for nye initiativer.

Næste gudstjeneste: