Medlem

Herning Bykirke er en frimenighed, det vil sige, at vi er uden tilknytning til folkekirkens organisation. Vores økonomi er baseret på, at mange har lyst til at støtte kirken økonomisk. Medlemmer af Herning Bykirke betaler kontingent til foreningen og opfordres til at give en gave til støtte af kirkens drift.

Alle er hjerteligt velkomne til gudstjeneste i Herning Bykirke. Der er intet krav om, at man er medlem for at deltage i vores gudstjenester.

Vores status som frimenighed betyder, at vores økonomi er baseret på de gaver, Herning Bykirke modtager.


Økonomi

Vi håber, at mange vil støtte og bidrage til Herning Bykirkes økonomi. Vi glæder os over alle de gaver, som kirken allerede modtager. Det koster 200 kr i kontingent at være medlem i Herning Bykirke, og derudover opmuntres alle medlemmer til at bidrage fast til Herning Bykirke.

Hvad bruger vi pengene på?

For 2016 har Herning Bykirke et budget på rundt regnet 1.000.000 kr. Størstedelen bliver brugt til:

 • Løn til præst
 • Husleje, lys, vand og varme
 • Afvikling af gudstjenester
 • Administration

Budget og regnskab fremlægges på Herning Bykirkes generalforsamling hvert år i marts/april.

 
Fradragsret

Alle gaver givet til Herning Bykirke er fradragsberettigede efter reglerne i ligningslovens §8A (almindelige gavebidrag og fastgiveraftaler) og §12, stk. 3 (gavebreve). Hvis du ønsker fradrag for din gave, er det nødvendigt, vi har dit CPR-nummer. Du kan oplyse det til kassereren (se nederst på denne side).

 
Hvad med kirkeskat?

Indmeldelse i en frimenighed er i praksis ensbetydende med udmeldelse af Folkekirken, hvorfor medlemmerne ikke skal betale kirkeskat. Derfor forventer vi, at frimenighedens voksne medlemmer som minimum støtter frimenigheden økonomisk på et niveau, der svarer til den sparede kirkeskat.

Ved udmeldelse af Folkekirken betales kirkeskat for de dage, der er gået indtil, man melder sig ud. Hvis man eksempelvis melder sig ud 31. marts, betaler man kirkeskat for årets første tre måneder.

Man kan få sit skattekort lavet om og få lidt mere udbetalt, som så evt. kan anvendes til gave til frimenigheden. Hvis man ikke ændrer på sit skattekort, vil der blive trukket det samme i skat hver måned som hidtil, og den sparede kirkeskat kan først ses, når skatten bliver gjort op på sædvanlig vis året efter.


Hvordan støtte økonomisk i praksis?

Vi er afhængige af, at mange støtter Herning Bykirke i faste ordninger, men vi bliver glade for enhver gave, som vi modtager. Du kan støtte os økonomisk på to måder:

 1. En spontan enkeltstående gave
 2. Planlagte og faste gaver

Alle gaver givet til Herning Bykirke er fradragsberettigede efter reglerne i ligningslovens §8A (almindelige gavebidrag og fastgiveraftaler) og §12, stk. 3 (gavebreve). Hvis du ønsker fradrag for din gave, er det vigtigt, vi har dit CPR-nummer.

 

Giv en enkeltstående gave

 1. Overfør via bankoverførsel
  Du kan overføre din gave til vores konto: 7670 4611476.
  Hvis du ønsker fradrag for gaven, så husk at angive “Gave” plus dit CPR-nummer.
 2. Giv via MobilePay og Swipp
  Du kan overføre din gave via din mobiltelefon. Dette gælder dels gaver givet direkte til Herning Bykirke, men også gaver til de formål vi ellers samler ind til.

  Vi har 3 numre med hvert sit formål, som man kan overføre gaver til:

  50 51 62 10 – Gaver til Herning Bykirke
  50 51 62 20 – Promissio missionsprojektet
  50 51 62 30 – Månedens indsamling ved gudstjenesterne

  Det er muligt at få fradrag for gaver, som er givet til Herning Bykirke via mobilen. Dette kræver blot at du skriver “Gave + din fødselsdato(dd.mm.åå)” i tekstfeltet ved betaling.

 

Giv fast til Herning Bykirke

Man kan give fast til Herning Bykirke på to måder: Ved gavebrevsordning eller fastgiverordning.

Ønsker du at give fast til Herning Bykirke, vil vi opmuntrer til at lave faste overførsler og fordele beløbet henover året, enten hver måned eller hvert kvartal. Gaver indbetales til vores konto 7670  4611476.

1. Gavebrev

Et gavebrev er en forpligtende aftale om at støtte med et bestemt beløb om året. Hvis du opretter et gavebrev er hele gaven fradragsberettiget efter reglerne i ligningslovens §12, stk. 3. Der er ingen øvre grænse for fradraget som ved almindelige gaver (§8A). Du kan dog maksimalt få fradrag for 15 procent af din personlige årsindkomst.

Forpligtelsen gælder i udgangspunktet resten af din levetid, dog således at den efter 10 år kan opsiges med mindst ét kalenderårs varsel. Ved flytning fra Herning og udmeldelse af Herning Bykirke er det dog også muligt at opsige aftalen inden de første 10 år.

Hvis du vil tegne et gavebrev på et fast årligt bidrag, er du velkommen til at kontakte kassereren, som vil være behjælpelig med det praktiske. Vil du oprette et gavebrev skal du udfylde denne gavebrevsformular og sende den til vores kasserer.

2. Fastgiveraftale

Ønsker du ikke at binde dig i form af et gavebrev, kan du indgå i en fastgiveraftale. Denne ordning er ikke juridisk forpligtende og kan til enhver tid opsiges. Ligningslovens §8A betyder, at du kan give op til 15.200 kr. fordelt på en eller flere organisationer og trække det hele fra i skat.

Vil du være fastgiver skal du udfylde denne fastgiverformular og sende den til vores kasserer.

 

Kasserer

Har du spørgsmål så kontakt vores kasserer Bo Andersen

E-mail: kasserer@herningbykirke.dk


Hvordan bliver jeg medlem?

Hvis du ser Herning Bykirke som din kirke, så håber vi, at du har lyst til at blive medlem. Det vil glæde os! At blive medlem handler om at tage medejerskab af kirken og menighedens fællesskab.

Læs mere her

Hvad koster det?  

Medlemskontingent er 200 kr. årligt pr. voksne medlem (fra 2018 koster det 300kr). Kontingentet betales pr. kalenderår inden 1. marts, enten via bankoverførsel (7670 4611476) eller med mobilepay (50 51 62 10). Husk at angive dit/jeres navn(e) og “Kontingent”.

Herudover forventes det, at man giver Herning Bykirke en økonomisk gave, der som minimum svarer til din sparede kirkeskat. Læs hvordan her.

At være medlem af Herning Bykirke indebærer: 

 • at du tager medansvar for menigheden og vores formål, som er:
  • at være et åbent kristent fællesskab, hvor mennesker uanset baggrund kan møde det frigørende evangelium om Jesus Kristus gennem forkyndelse og forvaltning af sakramenterne.
  • at inspirere og udruste menighedens medlemmer til et engageret liv i tro og tjeneste for medmennesker gennem omsorg og vidnesbyrd.
  • at deltage aktivt i missionsarbejde i ord og gerning lokalt, nationalt og internationalt.
 • at du deltager i menighedens Årsfest og Generalforsamling i marts/april hvert år.
  • Alle medlemmer over 18 år har stemmeret.
 • at du af kirkeministeriet vil blive betragtet som udmeldt af folkekirken.
  • Herning Bykirke er en evangelisk luthersk frimenighed. Det vil sige, at vi ikke er medlemmer i Folkekirken, men at vi har samme bekendelsesgrundlag som folkekirken. Vi knytter os til Evangelisk Luthersk Netværk.
  • Er du medlem af folkekirken ophører dit medlemskab her den dag du indtræder som medlem i frimenigheden. Vi anbefaler at man forud for sin indmeldelse i frimenigheden, udmelder sig af folkekirken. Det gøres ved at man kontakter sit lokale kirkekontor.
 • at der vil være nogle ekstraudgifter i forbindelse med begravelse. Læs nærmere her

Bliv medlem

Ønsker du at melde dig ind i Herning Bykirke, så skriv til vores præst, Søren Overby (soeren@herningbykirke.dk). Du vil blive kontaktet og I aftaler nærmere vedrørende en evt. medlemssamtale. Det er ikke en kontrolsamtale, men en afklarende samtale for at lære hinanden at kende. 

 

Denne tekst nedenfor gælder først fra når vi får etableret vores medlemskursus

For at blive medlem af Herning Bykirke, skal du i udgangspunktet deltage på vores introduktionskursus medlemsINTRO. Kurset afholdes en aften i oktober/november og i april/maj.

Herefter bliver du tilbudt en medlemssamtale med vores præst. Det er ikke en kontrolsamtale, men en afklarende samtale for at lære hinanden at kende.

Ønsker du at melde dig ind i Herning Bykirke, så skriv til vores præst, Søren Overby (soeren@herningbykirke.dk). Du vil blive kontaktet og I aftaler nærmere vedrørende medlemskursus og en evt. medlemssamtale.

Du kan til enhver tid melde dig ud ved at henvende dig til præsten.


MedlemsINTRO

Er du ny i Herning Bykirke og interesseret i at vide mere?

Har du været del af menigheden længe og overvejer du at tage skridtet til at blive medlem?

Så kom til medlemsINTRO og hør mere om vores historie, teologi, ledelsesstruktur, fællesskab og etik.

Det er uforpligtende at deltage i medlemsINTRO. Det skal ses som forberedelse til en efterfølgende medlemssamtale med vores præst. Du kan derfor bruge medlemsINTRO som afklaring på, om du ønsker at være medlem.

Hvert halve år afholder vi medlemsINTRO, typisk i oktober/november og i april/maj. Er der ingen medlemsINTRO i kalenderen i nær fremtid, så skriv til vores præst og hør nærmere. Så ved vi også, du er interesseret.

Kirkelige handlinger

En kirkelig handling knytter troen på vores Gud sammen med de væsentligste begivenheder i vores liv.
Du kan her læse om de kirkelige handlinger i vores menighed. Er man kendt med Folkekirken minder de meget om det.

Næste Gudstjeneste

okt 01

Gudstjeneste

1. oktober , 10:00 - 11:30

Kommende begivenheder

lør 30

ELN’s “Kirkeinspiration 2017” i Aarhus

30. september , 9:30 - 20:30
okt 01

Gudstjeneste

1. oktober , 10:00 - 11:30
okt 04

Legestue

4. oktober , 9:15 - 11:30