Medlem

Medlem

Alle er hjerteligt velkomne til gudstjenester og andre arrangementer i Herning Bykirke. Der er absolut intet krav om, at man er medlem for at deltage.

Hvis du ser Herning Bykirke som din kirke, så håber vi, at du har lyst til at blive medlem. Det vil glæde os! Her kan du læse mere om hvad det indebærer.

Forventninger

At blive medlem i Herning Bykirke er ikke at sige ja til en pakke, men det er at træde ind i en familie med Gud som vores himmelske far, og vi har nogle forventninger til hinanden, og det tror vi er godt at sætte ord på. Her formuleret på kort form:

At være medlem af Herning Bykirke indebærer:

 • at du tager medansvar for menighedens fællesskab
  • At vi ser hinanden og er trofaste: Vi kan ikke se alle, men alle kan se nogle. Gør vi det, så er det godt at være her!
  • At vi tjener hinanden: Alle bidrager med de vi hver især har fået givet af evner, tid og ressourcer. Det betyder at vi opmuntrer til at have en aktiv tjeneste i menigheden, synlig eller skjult, og det betyder at vi giver frihed til at sige nej. Der er en tid til at arbejde og en tid til at hvile. Her kan du læse om at være frivillig i menigheden.
  • At vi respekterer vores forskellighed: Vi er ikke ens, og det er ikke meningen, at vi skal være det! Vi kan også være uenige, og så taler vi sammen. Vi accepterer ikke bagtalelse og sladder. Kontakt menighedens ledelse, hvis der er noget du mener de bør vide eller forholde sig til.
  • At vi er loyale over for menigheden: Vi forventer ikke at alle medlemmer er enige i alt hvad menigheden står for, men vi forventer at alle er loyale over for vores grundlag, som det er formuleret i vores vedtægter.
 • at du tager medansvar for vores formål, som er:
  • at være et åbent kristent fællesskab, hvor mennesker uanset baggrund kan møde det frigørende evangelium om Jesus Kristus gennem forkyndelse og forvaltning af sakramenterne.
  • at inspirere og udruste menighedens medlemmer til et engageret liv i tro og tjeneste for medmennesker gennem omsorg og vidnesbyrd.
  • at deltage aktivt i missionsarbejde i ord og gerning lokalt, nationalt og internationalt.
 • at du deltager i menighedens Årsfest og Generalforsamling i marts/april hvert år (hvis muligt).
  • Alle medlemmer over 18 år har stemmeret.
 • At du deltager i rengøringsordningen
  • en rengøringsopgave i kirken ca 2 gange årligt.
 • At du bidrager økonomisk
  • Alle medlemmer over 18år betaler 300kr i kontingent om året. Kontingentet betales pr. kalenderår inden 1. marts. Mail til Bo, vores kasserer (kasserer@herningbykirke.dk) for spørgsmål.
  • Alle medlemmer over 18 år bidrager økonomisk ud fra egne muligheder og prioriteringer.
 • at du af kirkeministeriet vil blive betragtet som udmeldt af folkekirken.
  • Herning Bykirke er en evangelisk luthersk frimenighed. Det vil sige, at vi ikke er medlemmer i Folkekirken, men at vi har samme bekendelsesgrundlag som folkekirken. Vi knytter os til Evangelisk Luthersk Netværk.
  • Er du medlem af folkekirken ophører dit medlemskab her den dag du indtræder som medlem i frimenigheden. Vi anbefaler at man forud for sin indmeldelse i frimenigheden, udmelder sig af folkekirken. Det gøres ved at man kontakter sit lokale kirkekontor.

Økonomi

Herning Bykirke er en frimenighed, det vil sige, at vi er uden tilknytning til folkekirkens organisation. 

Vores status som frimenighed betyder, at vores økonomi er baseret på de gaver, vi modtager fra vores medlemmer og andre som giver. Det er vi 100% afhængige af. Eneste krav for at være medlem er at man betaler kontingent på 300kr om året, men derudover forventer vi at alle medlemmer over 18 år bidrager økonomisk ud fra egne muligheder og prioriteringer. Her er vores muligheder og prioriteringer forskellige og det er vi helt indforstået med. Vi har et årligt budget på ca. 1.500.000kr, så det koster i gennemsnit ca. 8.000 kr eller 2% af en indkomst på 400.000 kr pr. voksne medlem at drive Herning Bykirke. Derfor har vi brug for at alle bærer med!

At være medlem af Herning Bykirke indebærer:

 • Størstedelen af vores budget bliver brugt til:

  • Løn til præst
  • Husleje, lys, vand og varme
  • Afvikling af gudstjenester
  • Administration

  Budget og regnskab fremlægges på Herning Bykirkes generalforsamling hvert år i marts/april.

Hvad med kirkeskat?

Indmeldelse i en frimenighed er i praksis ensbetydende med udmeldelse af Folkekirken, hvorfor medlemmerne ikke skal betale kirkeskat.  Derfor forventer vi, at frimenighedens voksne medlemmer som minimum støtter frimenigheden økonomisk på et niveau, der svarer til den sparede kirkeskat. Man har selv ansvar for at melde sig ud af folkekirken, og det gør man ved at skrive til sit lokale kirkekontor.

Ved udmeldelse af Folkekirken betales kirkeskat for de dage, der er gået indtil, man melder sig ud. Hvis man eksempelvis melder sig ud 31. marts, betaler man kirkeskat for årets første tre måneder.

Man kan få sit skattekort lavet om og få lidt mere udbetalt, som så evt. kan anvendes til gave til frimenigheden. Hvis man ikke ændrer på sit skattekort, vil der blive trukket det samme i skat hver måned som hidtil, og den sparede kirkeskat kan først ses, når skatten bliver gjort op på sædvanlig vis året efter.

Hvordan støtte økonomisk i praksis?

Vi er som nævnt 100% afhængige af, at mange støtter Herning Bykirke i faste ordninger, men vi bliver glade for enhver gave, som vi modtager. Du kan støtte os økonomisk på to måder:

 1. En spontan enkeltstående gave
 2. Planlagte og faste gaver

Alle gaver givet til Herning Bykirke er fradragsberettigede efter reglerne i ligningslovens §8A (almindelige gavebidrag og fastgiveraftaler) og §12, stk. 3 (gavebreve). Hvis du ønsker fradrag for din gave, er det nødvendigt, vi har dit CPR-nummer. Du kan oplyse det til kassereren (se nederst på denne side).

Giv en enkeltstående gave

 • For nærmere informationer (kontonummer m.m.) henviser vi til vores pjece som du finder i kirkens foyer. 
 • Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte vores kassserer Bo Andersen (kasserer@herningbykirke.dk)
 • Hvis du ønsker fradrag for gaven, så husk at angive “Gave” plus dit CPR-nummer.
 • Giv via MobilePay
  Du kan overføre din gave via din mobiltelefon. Dette gælder dels gaver givet direkte til Herning Bykirke, men også gaver til de formål vi ellers samler ind til.

  Vi har 2 numre med hvert sit formål, som man kan overføre gaver til:
  - Gaver til Herning Bykirke
  - Månedens indsamling ved gudstjenesterne

  Det er muligt at få fradrag for gaver, som er givet til Herning Bykirke via MobilePay. Dette kræver blot at du skriver “Gave + dit CPR-nummer i kommentarfeltet (Nummer på konto og MobilePay oplyses ved at kontakte kasserer Bo Andersen (kasserer@herningbykirke.dk)

Giv fast til Herning Bykirke

Man kan give fast til Herning Bykirke på to måder: Ved gavebrevsordning eller fastgiverordning.

Ønsker du at give fast til Herning Bykirke, opmuntrer vi til at lave faste overførsler via sin netbank og fordele beløbet henover året, enten hver måned eller hvert kvartal. Gaver indbetales til vores konto (Nummer på konto oplyses ved at kontakte kasserer Bo Andersen (kasserer@herningbykirke.dk) eller kan findes i flyer der hænger i kirkens foyer.

1. Gavebrev

Et gavebrev er en forpligtende aftale om at støtte med et bestemt beløb om året. Hvis du opretter et gavebrev er hele gaven fradragsberettiget efter reglerne i ligningslovens §12, stk. 3. Der er ingen øvre grænse for fradraget som ved almindelige gaver (§8A). Du kan dog maksimalt få fradrag for 15 procent af din personlige årsindkomst.

Forpligtelsen gælder i en selvvalgt periode på mindst 10 år. Ved flytning fra Herning og udmeldelse af Herning Bykirke er det dog også muligt at opsige aftalen inden de første 10 år.

Hvis du vil tegne et gavebrev på et fast årligt bidrag, er du velkommen til at kontakte kassereren, som vil være behjælpelig med det praktiske. Vil du oprette et gavebrev skal du udfylde denne gavebrevsformular og sende den til vores kasserer.

2. Fastgiveraftale

Ønsker du ikke at binde dig i form af et gavebrev, kan du indgå i en fastgiveraftale. Denne ordning er ikke juridisk forpligtende og kan til enhver tid opsiges. Ligningslovens §8A betyder, at du kan give op til 18.300 kr. (i 2024) fordelt på en eller flere organisationer og trække det hele fra i skat.

Vil du være fastgiver skal du udfylde denne fastgiverformular og sende den til vores kasserer.

Kasserer

Har du spørgsmål så kontakt vores kasserer Bo Andersen (kasserer@herningbykirke.dk)

Kirkelige handlinger

En kirkelig handling knytter troen på vores Gud sammen med de væsentligste begivenheder i vores liv. 
Tryk her for at læse om dåb, konfirmation, vielse og begravelse i vores menighed. Er man kendt med Folkekirken minder de meget om det.

Hvordan bliver jeg medlem?

Ønsker du at melde dig ind i Herning Bykirke, så skriv til vores præst, Søren Overby (soeren@herningbykirke.dk) og meld dig til det næste medlemsINTRO. Er du ikke helt sikker, men overvejer stadig, så skriv stadig til vores præst, Søren, og meld dig til det næste medlemsINTRO.

Er der spørgsmål du har brug for at få afklaret først, så ring eller skriv til Søren.

MedlemsINTRO

Er du ny i Herning Bykirke og interesseret i at vide mere? Har du været del af menigheden længe og overvejer du at tage skridtet til at blive medlem?

Så kom på medlemsINTRO og …

 • hør mere om hvem vi er:  vores historie, teologi, ledelsesstruktur, fællesskab og etik.
 • mød nogle fra menighedens ledelse
 • mød nogle af de andre nye

MedlemsINTRO er …

 • en hverdagsaften kl 18-21.30
 • ca. hvert halve år. I udgangspunktet 4. onsdag i januar og 3. onsdag i september. Se i kalenderen.
 • uforpligtende at deltage i.
 • en forudsætning for at blive medlem. Det skal ses som forberedelse til en efterfølgende medlemssamtale med vores præst. Du kan derfor bruge medlemsINTRO som afklaring på, om du ønsker at være medlem.
 • Er der ingen medlemsINTRO i kalenderen i nær fremtid, så skriv til vores præst og hør nærmere. Så ved vi også, du er interesseret.

Efter deltagelse på medlemsINTRO bliver du tilbudt en medlemssamtale med vores præst. Det er ikke en kontrolsamtale, men en afklarende samtale for at lære hinanden at kende. Det er i forbindelse med denne samtale at man officielt bliver medlem.

Hvordan melder jeg mig ud?

Du kan til enhver tid melde dig ud ved at henvende dig til en af præsterne.

Persondatapolitik (GDPR)

Herning Bykirke bestræber sig på at leve op til det ansvar, det er at indsamle, opbevare og behandle de persondata, der er nødvendige for menighedens fællesskab og drift.

Her kan du læse om, hvordan vi gør det!

Politik vedrørende forebyggelse af seksuelle overgreb

Vi håber aldrig det sker, men vi er i Herning Bykirke en del af virkeligheden, en virkelighed hvor det frygtelige kan ske, at mennesker begår overgreb mod andre. Det tager vi alvorligt og vi vil aktivt forebygge imod det, for vi ønsker at det skal være trygt for alle at deltage i menighedens arbejde, for børn såvel som unge, voksne, forældre, ledere og frivillige. Vi vil i Herning Bykirke derfor gøre det tydeligt, hvad vi gør for at forebygge ethvert misbrug/overgreb, og hvordan vi vil håndtere det, hvis det en dag sker! Det kan du læse om her:

1) Procedure til forebyggelse af seksuelle overgreb

a) Vi indhenter børneattester

Vi indhenter børneattester på alle faste ledere i vores arbejde blandt børn og unge under 18 år, samt alle ansatte.
En børneattest fortæller, om man er straffet for seksuelle forhold til børn under 15. Menighedens præst anmoder om politiet om en børneattest, den frivillige medarbejder giver samtykke hertil, hvorefter politiet sender en børneattest til præsten.
Læs mere på kulturministeriets hjemmeside her.

I tilfælde af en ikke ren børneattest tager Menighedens præst kontakt til ansøgeren, som ikke længere kan være frivillig medarbejder i arbejde med børn under 15 år i Herning Bykirke. Vi formidler gerne hjælp til vedkommende.

b) Lederteams skal drøfte problematikken årligt

Alle teams der i Herning Bykirke arbejder med børn og unge i menigheden skal årligt tage en snak om, hvordan man kan beskytte børnene og hinanden.
Følgende spørgsmål kunne benyttes til en drøftelse:

 1. Hvordan undgår vi hos os, at der kan ske overgreb/misbrug af børn?
 2. Hvilke signaler skal vi være opmærksom på fra børn/voksne?
 3. Hvilke retningslinier skal der være for vore samvær, så dette er gennemsigtigt?
 4. Hvordan skal vi som ledere forholde os, hvis der sker overgreb/misbrug hos os?

Læs evt. mere om dette på søndagsskolernes hjemmeside

2) Handlingsplan i tilfælde af seksuelle overgreb

Formål

 • Først og fremmest at beskytte offeret for overgrebet bedst muligt
 • I påkommende tilfælde at skabe gennemsigtighed og sikre mod vilkårlighed i forhold til både offer og overgriber.
 • Endelig at sikre menigheden bedst muligt i den uro og usikkerhed, som et overgreb måtte afstedkomme.

Definition af overgreb

 • Der er tale om et overgreb, når et medlem i menigheden – ansat eller frivillig – udnytter sin stilling eller position til at tilfredsstille egne seksuelle behov. Der gælder skærpende omstændigheder, hvis det drejer sig om børn.
 • Et overgreb er i sammenhængen her ikke begrænset til blot at være iht. lovgivningen strafbare forhold.

Ved mulige overgreb

 • Kommer et muligt overgreb til menighedsledelsens kendskab drøftes sagen uden opsætning med sagens parter og med menighedens tilsynsmand. Vurderes der at kunne være tale om mulige strafbare forhold overgives sagen af præsten, formanden eller et andet medlem i menighedsledelsen, som i den aktuelle sag måtte være habil, straks til relevante myndigheder (socialudvalg /politi).
 • I forhold til det mulige offer er menigheden forpligtet på at yde støtte og sjælesorg. Hvor overgreb har fundet sted, kan menigheden efter aftale yde økonomisk støtte til/betale for eventuelle terapiforløb til offeret og dets nærmeste.
 • I forhold til den mulige overgriber sørger menighedsledelsen i alle tilfælde for, at vedkommende – til skyldsspørgsmål er afklaret – fratræder div. tjenester og hverv i menigheden. Menighedsledelsen sørger så vidt muligt for, at overgriberen og dennes nærmeste tilbydes sjælesorg, gennem kontakter til tilsvarende menigheder.

I øvrigt … 

 • indskærpes menighedsledelsens absolutte tavshedspligt, mens en sag pågår.
 • Ovenstående retningslinjer gøres kendt i menigheden og revideres af menighedsledelsen efter behov.

Dette blev besluttet i menighedsledelsen 22. juni 2017

Næste gudstjeneste: