Kirkelige handlinger

En kirkelig handling knytter troen på vores Gud sammen med de væsentligste begivenheder i vores liv.
Du kan her læse om de kirkelige handlinger vi tilbyder vores medlemmer.


Dåb

Det er en kæmpe gave at blive døbt. Her bliver man på en måde adopteret af Gud, så man fremover kan kalde Gud for sin far. Det gælder uanset, om man bliver døbt som barn eller voksen. Dåb foregår i forbindelse med en gudstjeneste søndag formiddag.

Barnedåb

Kontakt præsten(her) og aftal tidspunkt for dåben
I god tid før den søndag, I ønsker jeres barn døbt, aftales dato og tidspunkt for dåben med præsten. I aftaler også et tidspunkt for et møde med præsten forud for dåben, som typisk foregår hjemme hos jer. Her vil præsten blandt andet tale med jer om, hvad dåb er og om forløbet til gudstjenesten.

Voksendåb

Er du ikke døbt, men ønsker at blive det, så kontakt vores præst, for at aftale nærmere.

Faddere   

Den døbte skal have mellem to og fem faddere, som selv skal være døbte og som minimum være konfirmeret. Fadderne er vidner til selve dåben og har, hvis det drejer sig om et barn, medansvar for at fortælle barnet, hvad det betyder at være døbt.

Fødsels- og navneattest

I en frimenighed er dåb og navngivning ikke knyttet sammen ligesom i folkekirken. Derfor er det forældrenes ansvar, at få barnet navngivet forud for dåben. Dette sker via borger.dk og I får mere information om dette fra præsten, når I har kontaktet ham.


Konfirmation

At blive konfirmeret er et stort højdepunkt i et ungt menneskes liv. Det er også et højdepunkt for os i menigheden at se et menneske sige ja til den pagt Gud indgik med vedkommende ved dåben!

Konfirmationsgudstjeneste

Vi holder konfirmationer efter behov, dvs. at vi ikke har konfirmation hvert år, men når der er unge i menigheden skal konfirmeres. Vi har ikke noget krav om, at alle unge medlemmer skal konfirmeres i Herning Bykirke, da der kan være grunde til, at man gerne vil konfirmeres sammen med sin klasse, men vi vil meget gerne, hvis den unge og forældrene ønsker det.

Praksis har hidtil været, at man har fulgt sin klasses konfirmationsforberedelse, og så har konfirmanderne mødtes med vores præst 3-4 gange inden selve konfirmationen, som ligger samme weekend som 7.klasserne på Midtjyllands Kristne Friskole bliver konfirmeret i Herning Kirke.

Konfirmationsdatoer

Det vil sige, at de kommende års evt. konfirmationsdatoer i Herning Bykirke er:

2018: Søndag den 6. maj kl 10
2019: Søndag den 5. maj kl 10
2020: Søndag den 3. maj kl 10
2021: Store Bededag den 1. maj kl 10

Konfirmationsundervisning:

I øjeblikket er der ikke konfirmandundervisningforløb i Herning Bykirke, men det kan ændre sig, hvis behovet opstår, dvs. hvis der er mere end 2-3 konfirmander, der ønsker det.

Hvis I har et barn i 4.-6. klasse, som ønsker at blive konfirmeret i Herning Bykirke, så vil vi meget gerne, at I kontakter os, så vi kan planlægge i god tid.

Skriv til vores præst Søren Overby (soeren@herningbykirke.dk)


Vielse

En vielse i Herning Bykirke minder på mange måder om en vielse i folkekirken, men præges naturligvis af jeres ønsker og vores tilgang til form og liturgi.

Hvis I ønsker at blive gift i Herning Bykirke, så kontakt præsten og aftal nærmere.

Reglerne for vielse

Som frimenighed er reglerne for vielse lidt anderledes end i folkekirken. Der er to mulige måder, at blive viet på:

      • Man kan blive viet i Herning Bykirke af menighedens præst. Det kræver dog, at mindst én af parterne er medlem af menigheden.
      • Man kan blive borgerligt viet på rådhuset, hvorefter der kan holdes en kirkelig velsignelse i Herning Bykirke, som minder om en kirkelig vielse. 

Begravelse

Begravelse i Herning Bykirke foregår stort set på samme måde som i folkekirken. Den store forskel er økonomien. Det kan du blandt andet læse om nedenfor. (Dette ændrer sig fra januar 2018, hvor alle medlemmer i Herning Bykirke er en del af en begravelseshjælpeordning i regi af Evangelisk Luthersk Netværk. Mere info følger.)

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende tage stilling til mange spørgsmål og ordne flere praktiske forhold. Her får du en kort oversigt over de vigtigste.

Kontakt med præsten

Ved dødsfald kontaktes præsten, der hurtigt muligt kommer på besøg hos de pårørende.
Her aftales et forslag til tid og sted for begravelseshøjtideligheden. Typisk vil det foregå i vores egne lokaler på Poppelvej, men ved ønske fra afdøde og de efterladte kan det meget sandsynligt også foregå i en af Herning Kirkegårds kapeller eller i afdødes lokale sognekirke.

Under besøget aftales et tidspunkt for en samtale om begravelseshøjtideligheden. Under denne samtale kan pårørende fortælle om den afdøde og der tales om, hvordan begravelseshøjtideligheden skal foregå. Det er også muligt at komme med ønsker om salmer eller tekster, der skal bruges. 

Kontakt med bedemand

Dernæst kan et bedemandsfirma kontaktes. Bedemanden kan hjælpe med en lang række praktiske spørgsmål.  Der er ikke pligt til at benytte en bedemand, selvom det er anbefalelsesværdigt.

Det aftales, hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen skal finde sted.
Graveren/kirkegårdslederen på den ønskede kirkegård kontaktes for aftale om gravplads.
Der udfyldes en dødsanmeldelse som afleveres til begravelsesmyndigheden (den kirkebogsførende sognepræst) i det sogn, hvor afdøde boede. Bedemanden hjælper typisk med det. Dette skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet.

Modtagelse af godkendelsesattest

Kan begravelsen gennemføres ifølge pårørendes og afdødes ønsker, modtager de pårørende en godkendelsesattest fra begravelsesmyndigheden. Denne sørger for at give skifteretten, folkeregisteret og socialforvaltningen besked om dødsfaldet. 
Først når godkendelsesattesten er afleveret til kirkegården eller krematoriet, kan afdøde blive begravet eller brændt. Begravelsen eller ligbrændingen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.
 

Information om økonomi

Dette ændrer sig fra januar 2018, hvor alle medlemmer i Herning Bykirke er en del af en begravelseshjælpeordning i regi af Evangelisk Luthersk Netværk. Mere info følger.

For ikke-medlemmer af Folkekirken er der nogle ekstra udgifter i forbindelse med begravelse. På Herning Kirkegårde er der for ikke-medlemmer af Folkekirken følgende takster (Priserne er fra 2012).

Kistebegravelse

Erhvervelse af gravsted i 20 år: 13.040 kr
Gravkastning                                     3718 kr
  

Urnebegravelse
Erhvervelse af gravsted i 10 år   3770 kr
Gravkastning                                    676 kr

 

Brug af kapel/kirke ved mindehøjtidelighed

Leje af kapel ved Herning Kirkegårde koster 2028,00 + evt. organist (676,- kr) + evt. kirkesanger (676,- kr). 

Se mere på www.herning-kirkegaarde.dk

Næste Gudstjeneste er

Coming up!

Se kalender

Copyright © 2018 Herning Bykirke