Kategori: Nyheder

En festlig konfirmation

Søndag d. 5. maj 2019 var flaget hejst i Herning Bykirke. Ved en festlig gudstjeneste blev Tobias konfirmeret.

Ved konfirmationen bekræftede Gud sit ja til Tobias og sagde hermed, at han holder, hvad han lovede til hans dåb.

Tobias gentog dåbens ja, og sagde selv ja til den kristne tro og blev velsignet.

Der var mange af kirkens medlemmer som var mødt op, for at gøre dagen festlig for Tobias.

Efterfølgende blev Tobias fejret af familie og venner.

 

Tillykke Tobias.

Herning Bykirke ønsker dig Guds rige velsignelse.

Vi glæder os til at vandre videre i troens fællesskab sammen med dig.

Indsættelse af ny ungdomspræst

Jesper indviet som ungdomspræst i Herning Bykirke

Flaget var hejst og stemningen i top, da Jesper Risbjerg Christensen i søndags blev indviet som ungdomspræst i Herning Bykirke. Det var både højtideligt og festligt. Der var præstekjoler og smørrebrød, venner og famillie, unge og gamle.

Som videreførelse af en tradition helt tilbage fra Apostlenes tid, blev der oplæst tekster fra Jesus og Apostlene om “ordets tjenere”. Det var Herning Bykirkes tidligere tilsynsmand Ingolf Pedersen ( tilstede som repræsentant fra Evangelisk Luthersk netværk), der foretog selve indvielsen.

”Jesper har fået den største skat i form af evangeliet. Denne skønne skat skal rækkes videre til de unge, så evangeliet også brænder i dem. Det er den største ballast et ungt menneske kan få med i sit liv.” . Dette var nogle af de ord Ingolf brugte i sin tale. Han påpegede videre, at indvielsen blev gjort i taknemmelighed over at Jesper har taget imod Guds og menighedens kald, til at være ungdomspræst i Herning Bykirke.        Herefter blev Jesper indsat i tjenesten under bøn ved håndspålæggelse.

Efterfølgende prædikede Jesper for os, hvor han bland andet sagde:

“Jeg kan ikke finde ud af at være hverken Gud eller det menneske jeg burde være. Men, det kan Jesus. Og når han har været både Gud og menneske for mig, så får jeg hans plads som Guds søn, og så kan jeg få lov til blot at være Guds barn.”

Videre forkyndte han, at det hele handler om at høre Guds ord og tro. Han afsluttede med at ønske, at Jesus både må være Gud og menneske for os hver især.

 

Efter gudstjenesten var der flere der holdt taler om og til Jesper.

Tak til alle jer der kom og tak til alle jer der beder for Jesper. Bliv ved med det og bliv ved med at tage godt imod ham, så det bliver lettest muligt for ham at være præst i Herning Bykirke.

Lidt om Jespers arbejde

Jesper har arbejdet hos os siden 1. oktober. Ud over klargøringen til søndagens gudstjeneste, har han her den første tid koncentreret sig om at lære teenagerne at kende.

Hver onsdag er Jesper i Herning, hvor han blandt andet  er på kontoret. Kig endelig forbi en dag, hvis du har lyst.

Samtidig med sit arbejde som ungdomspræst i Herning Bykirke,  læser Jesper stadig teologi i Aarhus. Han har knap to år tilbage af studiet. Jesper påtænker at flytte til Herning næste sommer.

Jesper er ansat som ungdomspræst for både teenagerne og de unge. Han vil nu til at bruge lidt mere krudt på at lære de/jer unge bedre at kende.

Eksempelvis er der planer om, at Jesper i marts skal planlægge en gudstjeneste sammen med teenagerne og de unge i kirken. En gudstjeneste som ikke bare er en gudstjeneste for teen og unge, men arrangeret af teenagerne og de unge for hele menigheden.

Vil du gerne skrive eller ringe til Jesper, så finder du hans oplysninger her.

Tillykke og velkommen Jesper

Gud arbejder i Alpha

I Herning Bykirke afholder vi for tiden Alphakursus. Alpha er en række oplæg om den kristne tro. Kurset foregår over 11 uger, hvor man mødes en gang i ugen. Hver gang tages et emne om tro op, og er et oplæg til en efterfølgende samtale. Alpha holdes stort set over hele verden, og alle er velkomne. Det holdes f.eks. på cafèer, i kirker, på universiteter, aftenskoler eller i private hjem. Ikke to Alphakurser er ens, men generelt har de tre ting til fælles: Mad, et oplæg og en god samtale.

Vi har snakket med hjælpepræst Christian Poulsen, (som er en af lederne på kurset), om, hans oplevelse af forløbet. Han har tidligere været med i et lignende kursus, og oplevet den spændende og givende dynamik, der kan opstå, når erfarne kristne samtaler med mindre erfarne eller ikke kristne om troen. Han oplever kurset som en god og spændende mulighed for at få lov at dele troen. Som leder er det ikke nødvendigt selv at kunne alle svarene. Man må dele både tro og tvivl. Christian tror, at det er en rigtig sund øvelse hele tide at forsøge at sætte ord på sin tro og sine håb. Et Alpha projekt skærper opmærksomheden omkring vigtigheden af at holde sin tro levende, og det der lever er lettere at dele med andre.
Men om det lykkes.. ? Nogle gange ja …
Med forventning om, at Gud ved sit ord og sin ånd rører ved menneskehjerter, fordi han har lovet det…

Claus Hummelmose er med som leder på Alphakurset for første gang. Han tror,at det er meget vigtigt, at Herning Bykirke ikke blot bliver en kirke, hvor medlemmerne mødes, men en kirke, der vil i dialog med folk i Herning. Alpha er helt oplagt til dette formål. Det tiltalte ham fra starten, at Alphakurset har karakter af samtale om tro, hvor Da kurset handler om at samtale, kan alle deltagerne byde ind med, hvad de har. Uanset om man er leder, deltager fra kirken eller deltager uden relation til kirken er reglerne de samme: Man taler ærligt om, hvad man tror på, tvivler på, og ikke tror på. Vi, der har en lang fortid i kirkelige miljøer, har tit svært ved at tale om vores tro på et sprog “ganske normale folk” forstår. Men det forsøger vi så godt som muligt, for ellers kan man ikke få samtalerne ned på jorden. Claus tror, at Gud arbejder i hver eneste af dem som deltager i kurset, men han arbejder også i os der er med som ledere, for han arbejder og lærer os noget, når vi taler om tro med hinanden. Og det er vildt spændende!    Du kan her læse mere om Alpha, hvad det går ud på og hvilke emner der undervises om: http://herningbykirke.dk/faellesskab/faellesskaber/alpha/

 

Fødselsdag, advent og et nyt kirkeår

Ved gudstjenesten i  Herning Bykirke søndag d. 3. december fejredevi 1. søndag i advent.

Det første lys blev tændt i adventskransen, og salmen ”Vær velkommen Herrens år”, markerede smukt starten på det nye kirkeår.

 

 

 

Kirkens 5 års fødselsdag samme dag blev også fejret. Flaget var hejst og der blev sunget fødselsdagssang for kirken.

 

 

Den ”nye” julesang for børnekirken blev sunget for fuld udblæsning.

Hvorefter kirkens præst Søren Overby prædikede om kirken og os der er i den. Fortæller vi gode råd? Eller fortæller vi et godt budskab til vores medmennesker?  Hvad hører vi, og hvad fortæller vi videre? Er vores budskab blevet til gode råd, og udstiller vi os som værende bedre mennesker end andre?

 

Vi må gå ud med det fantastiske budskab, at Jesus er kommet for at sætte os fri. Han vil give os et nåde år fra Herren. Jesus vil give os frihed, tilgivelse og et evigt liv. Vi har et helt fantastisk budskab, som vi kan gå ind i det nye kirkeår med – og videre ud i Vreden.

5 år er gået siden Herning Bykirke startede op. Der er sket meget i de år, og der er meget at være taknemmelig for.  Vi må gå ud med evangeliet (det gode budskab) og invitere flere ind i ”vores familie”.

 

 

Rigtig glædelig adventstid

 

Inger Hargaard Christiansen synes at Herning Bykirke er kendetegnet ved et godt fællesskab og en god lovsang. Hun har været med i alle 5 år, men er kommet til senere på ægtefællens initiativ, hvilket hun er glad for.

 

Henrik Hejberg Jensen Har været medlem i Herning Bykirke helt fra starten af. Det var indførelsen af vielse af homoseksuelle i folkekirken, der fik ham til at vælge at blive en del af Herning Bykirke.

Han beskriver kirken som et sted, hvor der er plads til alle. Et sted med et godt fællesskab og gode venner. God lovsang. Tro og inspirerende forkyndelse.

 

Nyt bede- og missionsprojekt

Nogle af jer har måske lagt mærke til, at flammen i vores logo har set lidt anderledes ud i september måned. Den er blevet rød, og det vil den blive ved med at være et års tid endnu. Den markerer nemlig vores missionsprojekt, som vi vil præsentere for jer her, og håber, at I vil være med til.

Baggrund
Da vi sidst havde generalforsamling for et halvt års tid siden, aftalte vi, at vi ville sætte et missionsprojekt i gang i Herning Bykirke. Der har bare ikke rigtig været nogen, som har haft mod til at tilbyde sig som tovholder og igangsætter på noget. Det kan vi egentlig godt forstå, for der sker meget i Herning Bykirke, og det er ikke så mærkeligt, hvis I tænker, at I ikke overkommer flere aktiviteter, som kræver både tid og kræfter.

Et alternativ
Derfor har vi et forslag til et alternativt, men ikke mindre spændende missionsprojekt, som vi vil spørge om I vil være med til: At vi alle i Herning Bykirke det næste år hver dag beder én bøn for ét menneske, som ikke kender Jesus. Én bøn for ét menneske! 

Bede for hans familie, bede for hendes sygdom, bede for hans arbejde, bede om glæde i hendes liv, bede om hans tro, bede om velsignelse, bede om alt godt vi kan komme i tanke om. Måske bare én bøn hver dag for det ene menneske. 

Vi synes det kunne være spændende at se, hvad Gud vil gøre, hvis vi gør det. Gad vide, om det vil betyde noget for det menneske? Gad vide, om det vil betyde noget for mig selv? Én bøn, ét menneske!

Er Gud afhængig af vores bøn? Nej! Lytter Gud til vores bøn? Ja, det ved vi, for det har Han lovet os. Så lad os bede! Måske bare én bøn for ét menneske.

Derfor har vi tændt bedeflammen i Herning Bykirke! Vi håber, I har lyst til at være med.

En gave
Det er vigtigt for os at minde om, at man ikke skal få dårlig samvittighed, hvis man glemmer at bede for sin person en dag eller måske endda en uge. Så begynder man bare igen, når man kommer i tanker om det. Husk at bøn er en gave, ikke en opgave!

Der vil løbende gennem det næste års tid komme forskellige påmindelser om kampagnen, for at vi ikke skal glemme det og for at holde engagementet oppe. I første omgang var det bedeflammen, og det næste præsenterer vi nu:

Konkurrence
For at så mange som muligt skal blive opmærksomme på kampagnen, udskriver vi hermed en slogankonkurrence. Find på et godt slogan for kampagnen og indlever det til Per Hundal eller Bjarne Carlsen senest på menighedslejren, hvor vi udråber en vinder. Der er en stor præmie! 

En saltvandsindsprøjtning

I uge 30 var nogle af Herning Bykirkes medlemmer deltagere på Hjallerup Bibelcamping . Den afholdes af indre mission, og er en sommercamp fyldt med bibelundervisning, lovsang, seminar, hygge og møder for alle, uanset alder.

Årets tema var ”salt” under følgende beskrivelse:

“Hvis salt skal virke og ikke miste sin kraft, skal det ud af saltbøssen og gå i forbindelse med noget.
Vi har brug for både at gå i forbindelse med Guds Ord, altså leve i Kristus, gå i forbindelse med verden, altså komme ud af saltbøssen, og gå i forbindelse med det kristne fællesskab, for ikke at miste modet. Vi må forstå, hvor kraften og frimodigheden kommer fra og prøve at få øje på Guds plan med lige vores liv.”

 


Medlemmer fra Herning Bykirke fortæller her lidt om deres oplevelse af årets camp.

Birgit Nielsen fortæller, at hun valgte at bruge en uge af hendes sommerferie på Hjallerup, da hun længe har ønsket at prøve at være med. Hun synes at bibelcamping er godt, fordi det kombinerer bibelstudie og ferie.
På Hjallerup bibelcamping oplevede Birgit nogle fantastisk gode møder og lovsang. Der var mange tilbud til forskellige aldersgrupper, og alligevel formåede de at samle alle til fællesmøderne. Det bedste på dette års camp var ifølge Birgit lovsangsfesten lørdag aften.
Birgit vil gerne af sted en anden gang. Hun opfordrer også andre til at tage af sted.


 

Magrethe V. Kabbe var også meget begejstret for ugen på Hjallerup. Hun fortæller, at det som børnefamilie ikke er så mange prædikener, man selv hører i kirken om søndagen. Derfor oplevede hun det som en saltvands indsprøjtning til hendes tros liv at være på Hjallerup. Hendes børn elskede virkelig også at være der. Det var styrkende for venskabet med andre medlemmer fra Bykirken, og i særdeleshed med de andre fra hendes smågruppe, da alle medlemmer der fra var med. Magrethe har tidligere været på andre bibelcamps. Hun fortæller med et stort smil, at hun i sin tid mødte hendes ægtefælle Niels på ”Oases” sommercamp. Det bedste ved Hjallerup bibelcamping er efter Magrethes mening, at der er så god en stemning på pladsen. Man er omgivet af Gud, og der er et dejligt fællesskab imellem deltagerne. Børnene er helt vilde med det der sker for dem. De vil endda gerne med til aftenmøderne for at opleve den gode stemning og den fantastiske lovsang. Magrethe vil gerne opfordre andre til at tage med på Hjallerup bibelcamping næste år. Hvis man ikke har det alt for svært med skurvogne og gyngende toiletter, så er det en fantastisk måde at lære andre mennesker bedre at kende på.


Kristiane Hummelmose og hendes familie har tidligere år boet på Hjallerup bibelcamping. I år overnattede de ved noget familie i nordjylland. De var således kun deltagere i dagtimerne. På trods af det fungerede det fint med at være en del af Herning Bykirkes fællesskab. Især med dem fra deres cellegruppe. Hun manglede dog den sociale hygge om aftenen. Muligheden for at lære nye at kende fra Herning Bykirke var heller ikke så stor. Om dagen var det jo meget på børnenes præmisser. Hun kunne godt have brugt lidt mere voksenkontakt. Det var lige sådan deres muligheder var i år. Kristiane og hendes familie vælger Hjallerup bibelcamping frem for andre bibelcamps, på grund af, at det er der Herning Bykirke tager hen. Det er nemlig den bedste måde at styrke fællesskabet med andre fra kirken på. Det er så godt at gøre helt lav praksis ting sammen, som eksempelvis at snakke med en anden ved en hoppeborg. Kristiane slutter med at sige, at man skal være indstillet på camping liv, men at det har givet hende meget i forhold til fællesskabet med andre i Herning Bykirke.


 Bo Andersen valgte at bruge en uges ferie på Hjallerup bibelcamping, da han oplever det som ferie med indhold,. Man bliver fyldt på åndeligt set samtidigt med, at man holder ferie. Han siger videre at deres børn bare elsker campinglivet.

Der var mange årsager til at Bo og hans familie tog på Hjallerup bibelcamping. De har utroligt mange forskellige tilbud. Man kan sammensætte sit eget program efter egne interesser. Fællesskabet og værdien i at tage af sted fælles som menighed – det er med til at knytte os sammen som menighed på en anderledes måde. Bo fortæller også, at de har mange venner og familie på Hjallerup bibelcamping, så det trækker også. Det bedste på Hjallerup i år var efter Bo’s mening, at der var nogle super gode bibeltimer. Og så var hjælpsomheden på gaden også i top, når der skulle graves afløb til regnvandet.

Bo synes helt klart at Hjallerup bibelcamping er anbefalelsesværdigt. Det er en ferie hvor man kan slappe af og samtidigt blive fyldt på åndeligt. God atmosfære og glade mennesker. Og så er der en stor frihedsgrad, hvor man selv designer sit program og hvor man ikke er forpligtet på at være sammen med folk hele tiden, men sagtens kan trække sig tilbage, når man har brug for det.

Bo slutter med at sige, at familien endnu ikke har lagt program for næste års sommerferie, men siger videre: ” lur mig om vi ikke er at finde i nærheden af Hjallerup næste sommer også.”


 

Barnevognsrace – hvem er hurtigst?

Søndag den 27. august efter gudstjenesten afholder vi et barnevognsrace til fordel for en bibelskole i Dodola, Etiopien.

Racerløbet er et sponsorløb, hvor man kan sponsorere dem der løber med en barnevogn eller klapvogn rundt på ruten Poppelvej -> Platanvej -> Rønnebærvej -> Fyrrevej. Løbet varer en time.

Tilmeldingssedler fåes i kirken eller ved at skrive til Kurt Pedersen (kurt.46@gmail.com – 2346 1130).

Man kan købe pølsebrød inden løbet og der vil blive serveret forfriskninger.

Menighedens etiopergruppe arrangerer løbet.

Kurt, Vibeke, Birgit, Finn, Elsebeth

Sommer i Herning Bykirke

På nuværende tidspunkt er jeres sommerferie måske allerede i fuld gang, og vi håber at I alle får en glædelig sommer fyldt med tid, sol, Gud og fællesskab!

Lavt blus i uge 27-29
I Herning Bykirke er der ingen offentlige arrangementer i uge 27, 28 og 29. Du er selvfølelig velkommen til selv at finde på fælles hyggelige arrangementer, og annoncere dem på vores facebookgruppe.

Præsten har ferie
Vores præst, Søren Mejer Overby, holder ferie i samme periode. Hvis du i denne periode for brug for kontakt med en præst, så kontakt vores formand Bjarne Carlsen (61 77 78 33, formand@herningbykirke.dk).

Hjallerup Bibelcamping i uge 30
I uge 30 er vi en flok der tager på menighedscamp på Hjallerup Bibelcamping. Tag med eller kom på besøg. Der er kaffe på kanden. 

Rigtig god ferie til jer alle og på glædelig gensyn til første gudstjeneste efter sommerferien søndag d. 30. juli 2017 kl. 10.