Opdatering fra generalforsamlingen

Lørdag d. 11. marts blev der afholdt generalforsamling i Herning Bykirke. Her kan du i overskriftsform læse hvad der blev talt om og besluttet.

Fra formanden

Formand for menighedsledelsen Bjarne Carlsen startede med at sige, at vi arbejder, og fortsat vil arbejde med vores mission ”Gud møder os, vi møder Gud og Flere møder Gud”. For første gang kunne vi afholde generalforsamling i vore egne lokaler. Bjarne gav en stor tak til menigheden for tid, kræfter, forbøn og penge.

Præsten havde ordet

Herefter var det Bykirkens præst Søren Mejer Overby der havde ordet. Han kunne berette, at der nu er 208 medlemmer i Herning Bykirke. Han viste en oversigt over den daglige ledelse, og dennes ansvarsområder. I den sammenhæng blev det oplyst, at der mangles en person i den daglige ledelse til at have ansvar for området mission og diakoni. Søren understregede hvor fantastisk det er, at menigheden er så god til at komme med ideer, og opstarte nye temaer.

Herning Bykirke tilslutter sig begravelsesordning

Det blev besluttet med stort flertal, at Herning Bykirke tilslutter sig ELNs begravelseshjælp, så alle medlemmer er omfattet af denne ordning.
Som en konsekvens heraf blev det også besluttet at kontingentet fra 2018 stiger med 100 kr. til 300 kr. pr. år per voksne medlem.

Valget til menighedsledelsen blev således

Kristina Bøytler Nøhr og Per Hundal blev stemt ind i menighedsledelsen, og det betyder at menighedsledelsen nu se sådan ud. De konstituerer sig på næste møde.

  • Kristina Bøytler Nøhr (på valg i 2020)
  • Per Hundal (på valg i 2020)
  • Bjarne Carlsen (på valg i 2019)
  • Mette Andersen (på valg i 2019)
  • Christian Benner Mikkelsen (på valg i 2018)
  • Lone Moesgaard Poulsen (1. suppleant – indtræder direkte i menighedsledelsen)

Suppleanter udenfor menighedsledelsen:

  • Kasper Thestrup Mørch (2. suppleant)
  • Inger Hargaard Christiansen (3. suppleant)

Alle suppleanter er valgt for et år, og er derfor på valg igen i 2018.

Kalender

Copyright © 2020 Herning Bykirke