Lokaler

Lokaler

Vi vil så gerne at vores lokaler bliver brugt!

 • Derfor er alle medlemmer velkomne til at låne vores lokaler (fx. til fester og lignende). Se retningslinier nedenfor.
 • Derfor holdes der mange arrangementer og møder og øveaftener i kirken.

Her nedenfor kan du se, hvornår kirkens lokaler er i brug

 • Så går du ikke forgæves, hvis du fx. skal gøre rent.
 • Så kan du se, hvornår du kan booke et eller flere lokaler til et arrangement, en fest, et møde eller en øveaften.

Lokalebrug

Her kan du se, hvornår vores lokaler bliver brugt. Nedenfor kan du selv booke dem.

Farvekoder for lokaler nedenfor: Kirkesal - Café - Mødelokale - Børnekirkerum - Juniorkirkerum - Køkken

Lokaler

Book et lokale

Book et lokale
Retningslinier for booking og lån af lokaler

Spørgsmål vedrørende lån og booking af lokaler rettes til husteamet (husteam@herningbykirke.dk / 21 85 25 74(Knud)). Læs dog først nedenstående!

1) For arrangementer i kirken

 1. Har du et arrangement eller en samling i kirkens lokaler, skal du altid booke lokaler til det, så der ikke bliver dobbelbooket. Det gælder også øveaftener, spilleaftener, smågruppeaftener og lignende, hvor man bruger et eller flere lokaler.
 2. Her på siden anmoder man om tidspunkt og til hvilket formål man ønsker at låne det eller de pågældende lokaler.

1.1) Oprydning efter brug

 1. Borde og stole skal stå placeret som før brug.
 2. Efter brug skal der rengøres og ryddes op, så I efterlader lokalerne mindst lige så ryddeligt, som I modtog dem. Det gælder også køkkenet. Man efterlader ikke opvask til andre J!
 3. Lyset slukkes overalt og alle døre og vinduer lukkes og låses.

2) For lån af kirken til private arrangementer

 1. Alle medlemmer i Herning Bykirke kan gratis låne kirkens lokaler, fx til private fester.
 2. Hvis andre ønsker at leje lokalerne, så vil menighedens ledelse tage stilling til det i de konkrete situationer (skriv til formand@herningbykirke.dk).
 3. Lokalerne kan bookes til private fester 6 måneder ud i fremtiden.
 4. Booking ifm. konfirmation og bryllup kan bookes 1 år ud i fremtiden. Dette gælder dog kun kirkens egne konfirmander og ved vielser ud fra Herning Bykirke.

2.1) Hvad må man bruge, når man låner lokaler

 1. Man kan låne og bruge alle lokalerne, også kirkesalen.
 2. Alter, knæfald og døbefont må ikke benyttes til leg eller andre formål, som ikke er af gudstjenestelig karakter.
 3. Musikudstyr og teknikpult må i udgangspunktet ikke benyttes. Ønskes det, skal teamleder for teknik og lovsang kontaktes (se www.herningbykirke.dk/faellesskab/frivillig).
 4. Der forefindes ekstra borde i kælder (der er nøgle til kælderen i bestikskuffe i køkkenet).

2.2) Hvornår kan man låne kirkens lokaler?

 1. Når de ikke bliver brugt til andre formål.
 2. På søn- og helligdage:
  1. Man kan i udgangspunktet ikke låne lokalerne på søn- og helligdage, da vi ønsker muligheden for at skabe rum til menighedens fællesskab efter hver gudstjeneste. Det gælder fx dåbsfester. Ønsker man at bruge lokalerne senere på dagen, er man altid velkommen til at forhøre sig ved husteamet.
 3. Til konfirmation, bryllup og begravelse:
  1. Man kan dog låne kirkens lokaler efter gudstjenesten ifm. konfirmation, bryllup og begravelse.

2.3) Oprydning og rengøring efter brug

 1. Borde og stole skal stå placeret som før brug.
 2. Efter brug skal der rengøres og ryddes op efter de retningslinier, der er at finde i rengøringsrummet. Herunder:
  1. De anvendte rum støvsuges
  2. Toiletter og Køkken rengøres og der skal vaskes gulv.
  3. Skraldespande tømmes.
  4. Resten af huset og udenomsarealer afleveres i normalt ryddelig stand.
 3. Lyset slukkes overalt og alle døre og vinduer lukkes og låses.

2.4) Andre retningslinier:

Rusmiddelpolitik

 • Al brug af narkotiske stoffer er strengt forbudt og ikke tilladt på kirkens grund.
 • Alkohol ved private arrangementer:
  • Man må til fester gerne servere alkohol i forbindelse med maden. De der arrangerer festen har ansvar for at det sker på en sober måde og i respekt for kirkens værdier.
  • Hvis fx en gruppe fra kirken laver et arrangement i kirken, så må der ikke serveres alkohol.
 • Alkohol ved kirkens arrangementer:
  • Man må ikke servere alkohol ifm. kirkens arrangementer.

Rygeregler

 • Er tilladt udendørs hvor vi forventer at rygere viser hensyn og ikke smider skodder på jorden, men benytter askebægere.

Dans

 • Ønsker man at danse i kirken til fx fester er man velkomne til det, og vi forventer at det foregår i overensstemmelse med kirkens grundlæggende værdier.

Koncerter:

 • Vi må ifølge brandmyndighederne holde én koncert om året.
 • Vi må gerne afholde lovsangsfester.
 • Ønsker nogen at arrangere noget i denne retning, vil Menighedsledelsen fra sag til sag tage stilling til det.

Hvis man kommer til at ødelægge noget

 

Næste gudstjeneste: