Mellem Herning og Dodola

Et samarbejde mellem Herning Bykirke, Promissio og en bibelskole i Etiopien

 

Vi er til for at opmuntre og støtte hinanden

I Herning Bykirke vil vi tage aktiv del i missionsarbejde i ord og gerning, både lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil gerne, at flere møder Gud og ser Jesus, som deres frelser. Vi tror, at Gud har indrettet det sådan, at menigheder og kirker også er til for at opmuntre og støtte hinanden.

 

Samarbejde og relationer med Promissio og en bibelskole i Etiopien

Derfor har Herning Bykirke et samarbejde med Promissio (tidligere DEM) og mere konkret en bibelskole i Dodola, Etiopien. Som initiativtagere lokalt i Herning Bykirke, hvor vi nedsat Etiopiengruppen, hvis fokus er at gøre den internationale mission synlig i kirken. Gruppen arbejder på:

at Herning Bykirke støtter bibelskolen i Dodola gennem økonomisk støtte, forbøn og medleven.
at Herning Bykirke lærer Promissio og Bibelskolen i Dodola at kende og forhåbentlig bliver inspireret og opmuntret derigennem.
at mission i udlandet må blive en integreret del af vores selvforståelse som menighed.

Vandre sammen

Promissio er optaget af Guds løfter, om altid at være med dem, som fortæller evangeliet videre.

I Etiopien ønsker Promissio, at gå sammen med Mekane Yesus Kirken, den lutherske kirke. Vi i Herning Bykirke vil gå sammen med dem.

Find mere information

 

Læs mere om Promissio i Dodola.

Læs mere om Bibelskolen i Dodola og området omkring.

Hør når eleverne på bibelskolen i Dodola synger lovsang om morgenen