Madhjælp i Herning Bykirke

Kære menighed

Som mange af jer måske ved, har vi i lang tid haft en madordning til alle nybagte forældre. Det går ud på, at man får et tilbud om, at andre fra menigheden kommer forbi med aftensmad nogle dage efter fødslen. Mange har sat stor pris på ordningen, og mange har bidraget til det. 🙂

Vi ved, at mange har et ønske om at hjælpe til, og i Herning Bykirke vægter vi højt at kunne tilbyde en ekstra hjælpende hånd, eksempelvis når et nyt medlem melder sig i familien. Vi synes det er sådan en fin og praktisk måde at vise hinanden omsorg på, og vi har derfor et stort ønske om at fortsætte en ordning af den art.

Vi ændrer, hvordan vi organiserer madhjælp

Fremover vil vi opmuntre til at man i smågrupperne hjælper hinanden på denne måde, det kan både være i forbindelse med fødsler, men det kan også være ved sygdom eller dødsfald i nær familie, at man kan have glæde af praktisk omsorg i skikkelse af nogle måltider mad. Det gør vi, fordi vi tror det er godt for fællesskabet i smågruppen, det er lettere at organisere, og fordi vi her kender hinanden og måske har fornemmelse for, hvornår nogen måske kunne bruge en gang aftensmad.

Nu er der også nogle i vores menighed, som ikke er med i en smågruppe, eller måske har man ikke overskud til det i smågruppen. Omsorg og hjælp i vores menighed skal ikke kun gælde dem, der er i smågrupper, og derfor vil vi også forsøge at være opmærksomme på alle andre i menigheden.

Facebookgruppen “Madhjælp i Herning Bykirke”

Derfor vil vi oprette en facebookgruppe, som vi kalder “Madhjælp i Herning Bykirke”. Alle kan melde sig ind i gruppen. Når man melder sig ind i gruppen, tilkendegiver man, at man gerne vil spørges og hjælpe i ny og næ, hvis nogen i menigheden har brug for et måltid mad. Det kan være ved fødsel, sygdom, dødsfald eller andet. Gælder det fødsel, vil vi kun organisere madhjælp ved det første barn.
Der er intet krav om, at man skal hjælpe et bestemt antal gange, men gruppen er for alle, der forestiller sig at kunne hjælpe med mad fra tid til anden.

Du kan tjekke facebookgruppen ud her. Tryk på knappen “Bliv medlem af gruppen”, hvis du ønsker det! Er du ikke på facebook, men vil gerne med i gruppen, så skriv til Søren på soeren@herningbykirke.dk.
Vi håber rigtig meget, at mange af jer har lyst til at bakke op om dette, og hjælpe med at vi kan fortsætte med at have en madordning.
Mange hilsner fra Søren Overby og Line Østerby(velkomstteamet).

Skriv til Line (61 71 97 35, line@thorofoto.dk), hvis du har spørgsmål eller kommentarer!