For børn og unge

“Lad de små børn komme til mig”, siger Jesus. De forstår måske i højere grad end os voksne, hvad det vil sige at tage imod Guds rige. Derfor er det også meget vigtigt for os at der er plads til børn og juniorer i og omkring vores gudstjenesterne i Herning Bykirke. Typisk ser det sådan ud:

 • Vi begynder gudstjenesten sammen.
 • I begyndelsen af gudstjenesten hjælper børnene ofte med at finde den ledetråd, der giver et hint om, hvad børnekirken handler om den pågældende dag.
 • Senere sender menigheden børnene godt afsted til mini/børne/juniorkirke når vi synger vores børnekirkesang. Under den sang er alle børn velkomne til at komme op foran.
 • Lige inden prædikenen synger vi sammen vores børnekirkesang, hvor alle børn er velkomne til at komme op foran og synge.
 • Herefter er der kirke for de yngste i deres egne lokaler
  • Minikirke for de 0-4 årige (sammen med en voksen)
  • Børnekirke for 4-8 årige
  • Juniorkirke for 9-12 årige.

Indimellem afholdes der familiegudstjenester, hvor børn og voksne deltager i hele gudstjenesten sammen. 


Mini-kirke (0-4 år)

Vi mødes i caféen, hvor vi synger nogle sange sammen, hører en kort bibelhistorie og beder fadervor.

Derefter er der tid at lege og hygge.

Børnene følges med en voksen. 


Børnekirke (4-8 år)

Mødes i børnekirkelokalet, hvor vi synger sammen, hører bibelhistorie og laver aktiviteter sammen. 

Der er børnekirke de fleste søndage. Hvis ikke, fremgår det af kalenderen. 


Juniorkirke (9-12 år)

Mødes i juniorkirkelokalet, hvor vi taler sammen om en bibeltekst eller et tema.

Derudover laver vi også forskellige aktiviteter. 

Der er juniorkirke de fleste søndage. Hvis ikke, fremgår det af kalenderen.


Vores børnekirke er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og vi indhenter børneattester på alle vores ledere i børne- og juniorarbejdet.

Næste Gudstjeneste

søn 21

Gudstjeneste kl. 10

21. januar , 10:00 - 12:00