Velkommen til gudstjeneste

Vores gudstjenester er det samlende sted i Herning Bykirke, et sted, hvor Gud møder os, hvor vi møder hinanden og hvor vi ønsker at flere skal møde Gud. Vi håber, at du vil befinde dig godt her.

Har du en kommentar til gudstjenesten? Skriv den her

Dagens gudstjeneste

3. februar kl 10 (4. søndag efter helligtrekonger)

TEMA: Når Gud stiller spørgsmål!
Denne søndag stilles vi over for nogle spørgsmål, som Gud stiller. Job var blevet ramt af store tragedier og anklager Gud for det skete. Hvortil Gud siger til Job: Jeg har først nogle spørgsmål til dig. Vi skal også høre om Jesu disciple, der var endt i et stormvejr, hvor de troede, de skulle dø. Og de bebrejder Jesus, at han bare sover. Hvortil Jesus svarer: "Hvorfor er I bange?"

Tryk her for at se en video, hvis du vil have en hurtig introduktion til hvad Job Bog handler om.

PRÆDIKETEKST: Job 38,1-18.31-33 (Matt 8,23-27)

PRÆST: Søren Mejer Overby

GUDSTJENESTELEDER: Kurt Pedersen - gudstjeneste@herningbykirke.dk (kontakt vedkommende inden gudstjenesten, hvis du har en meddelelse).

FOR BØRN OG JUNIORER: Der er mini-, børne- og juniorkirke (se mere info nedenfor).

FOR BØRN OG JUNIORER: Der er ikke børne- og juniorkirke til denne gudstjeneste, men stadig minikirke.

EFTER GUDSTJENESTEN er der gratis kaffe og fællesskab i caféen, hvor alle er velkomne! 

EFTER GUDSTJENESTEN er der fællesspisning i caféen. Alle er velkomne.
0-3 år: gratis
4-12 år: 10kr
12 - år: 30kr

14. søndag efter trinitatis (2. september 2018 kl 10)

GENERATIONSGUDSTJENESTE - dvs. en gudstjeneste for alle generationer

PRÆST: Søren Mejer Overby

GUDSTJENESTELEDER: Jens Kristian Nielsen - gudstjeneste@herningbykirke.dk (kontakt vedkommende inden gudstjenesten, hvis du har en meddelelse).

TEMA: ET BUDSKAB TIL ALLE GENERATIONER

EFTER GUDSTJENESTEN er der fællesspisning! (0-3 år: Gratis; 4-12 år: 10kr; 12 - år: 30kr)

Se dagens bibeltekster her

Prædiketekst: Job 38,1-18.31-33
Da talte Herren til Job inde fra stormen: Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand, og giv mig svar, når jeg spørger dig!

Hvor var du, da jeg grundlagde jorden?Fortæl det, hvis du har forstand til det! Hvem bestemte dens mål – det ved du vel? Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned, og hvem lagde dens hjørnesten, mens alle morgenstjerner jublede, og alle gudssønner råbte af fryd? Hvem spærrede havet inde bag porte, da det brød ud af moderlivet, dengang jeg gav det skylaget til klædning og de mørke skyer til svøb, da jeg afstak en grænse for det og indsatte port og slå og sagde: »Hertil må du komme, ikke længere, her standser dine stolte bølger.«

Har du nogen sinde beordret morgenen frem, anvist morgenrøden dens plads, hvor den kan gribe fat i jordens kanter, så de ugudelige rystes af den? Da skifter jorden farve som ler til forsegling, den farves, som man farver en klædning. De ugudelige forholdes deres lys, og den løftede arm brækkes. Har du været ved havets kilder, har du vandret på urdybets bund? Er dødens porte blevet åbenbaret for dig, har du set mørkets porte? Har du givet agt på jordens vidder? Fortæl det, hvis du ved, hvor stor den er.

Kan du binde Syvstjernens bånd eller løse Orions lænker? Lader du Venus gå op til rette tid, fører du Løven frem sammen med dens unger? Kender du lovene for himlen, bestemmer du dens magt over jorden?
 
Evangelielæsning: Matt 8,23-27
Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!« Men han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidettroende?«

Da rejste han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: »Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?«

Kommentér / spørg

Har du et spørgsmål eller en kommentar til dagens gudstjeneste, prædikenen eller noget tredje, så skriv her (offentliggøres ikke):

Skriv navn / telefon / mail hvis du ønsker svar :)

Dagens gudstjeneste

En typisk gudstjeneste

Indledning

Velkomst

Dagens tema præsenteres

Skriftemål eller barnedåb

Skriftemål er en mulighed for hver især at være ærlig over for Gud, bekende sin synd og få tilsagt syndernes forladelse. Ønsker du et personligt skriftemål kan du læse mere om det her og kontakte vores præst).

Er der dåb, går dette i stedet for skriftemålet. 

Lovsang

Sange, vi synger om og til Gud, hvor vi sætter ord på tro, tvivl og håb og takker ham for hvem han er.

Om man under sangen sidder, står, knæler, løfter hænder, lukker eller åbner øjne, er helt op til lyst og temperament!

Trosbekendelse

Den Apostolske Trosbekendelse er den ældste trosbekendelse, og den som næsten alle verdens kirker bygger på. Ordet apostolsk betyder, at den går tilbage til de første apostles tid. Altså de første mennesker, som forkyndte det kristne budskab.

Børnekirkesang og afgang til mini-, børne- og juniorkirke

Alle børn inviteres op foran for at synge vores børnekirkesangen. Efter sangen er alle børn og juniorer velkomne til:

 • Minikirke (0 – 4 år i følge med voksen): er i caféen
 • Børnekirke (4 år – 2. kl.): Er i børnekirkelokalet
 • Juniorkirke: (3.-6. kl.): Er i juniorkirkelokalet

Børnene kommer tilbage inden nadver!

Til de fleste gudstjeneste kan du også følge gudstjenesten på livesteam i caféen.

Ord

Tekstlæsninger

Her læses prædiketeksten + en tekst fra Det Gamle og/eller Det Nye Testamente. Find dem ovenfor!

Prædiken

Holdes typisk af kirkens præster og varer ca. 20 minutter. Hør tidligere prædikener her!

Fællesskab

Åben mikrofon

Mulighed for at dele oplevelser, tanker, forbønsemner, vidnesbyrd og ord med hinanden.

Paulus i 1. Korintherbrev kap 14, vers 26
"Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse."

Menighedsbøn

En fra menigheden beder en bøn på vegne af hele menigheden. Vi beder for verden, kirken, mennesker omkring os og os selv.

Nadver (lovsang og mulighed for forbøn imens)

Nadver er et måltid, som Jesus inviterer os til. Her rækker han os sit legeme og blod i skikkelse af et lille stykke brød og lidt vin, som tegn på at han har betalt for al den synd, som vi bærer på. Det er Guds måde at gøre det konkret for os, at vi er tilgivet. Alle der gerne vil tage imod det, er velkomne til at være med ved nadveren.

Forbøn handler om, at du kan gå hen til en fra menigheden og nævne noget du gerne vil at vedkommende beder for på dine vegne. Det kan være om dig selv eller andre. Alt hvad du nævner for vedkommende er fortroligt og siges ikke videre til andre.

Afslutning

Meddelelser

Her gives meddelelser om kommende arrangementer og lignende. Har du noget du gerne vil give besked om, skal du senest inden gudstjenesten kontakte gudstjenestelederen.

Velsignelsen

Denne velsignelse er et citat fra 4. Mosebog kapitel 6, vers 24-26:

"Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred."

Indholdmæssigt betyder det, at Gud ser på os med nådige øjne, fordi Kristus står ved vores side, og har taget alt det, vi skylder Gud, på sig! Derfor kan vi have fred. Derfor er vi velsignede!

 

Lovsang

Vi slutter gudstjenesten i lyset af Guds velsignelse og synger en sang hvor vi takker Gud!

Herefter er der enten fællesspisning eller kaffe i caféen. Alle er meget velkomne!

Vil du vide mere?

Følg med

Nyhedsbrev og facebook

Ud over vores kalender kan du følge med i hvad der sker her:

Kontakt

Hiv fat i en
 • Er du ny i kirken og vil vide mere?
 • Vil du gerne snakke med en om tro, eller har du spørgsmål til prædikenen?

Så henvend dig til præsten eller velkommerne, som står og hilser på alle i døren (dem der bærer keyhangers om halsen).

Find kontaktoplysninger her

Kalender

 • 29-03-1970 03:00
 • Bedeaften (i Herning Frikirke)
  18-02-2019 08:56
 • Undervisningsaften v/Peter Bruun
  18-02-2019 19:30
 • Gudstjeneste
  24-02-2019 10:00
 • Årsfest og Generalforsamling
  02-03-2019 09:30
Copyright © 2018 Herning Bykirke