Støt Herning Bykirke

Vi er afhængige af, at mange støtter Herning Bykirke i faste ordninger, men vi bliver glade for enhver gave, som vi modtager. Du kan støtte os økonomisk på to måder:

 1. En spontan enkeltstående gave
 2. Planlagte og faste gaver

Alle gaver givet til Herning Bykirke er fradragsberettigede efter reglerne i ligningslovens §8A (almindelige gavebidrag og fastgiveraftaler) og §12, stk. 3 (gavebreve). Hvis du ønsker fradrag for din gave, er det vigtigt, vi har dit CPR-nummer.

 

Giv en enkeltstående gave

 1. Overfør via bankoverførsel
  Du kan overføre din gave til vores konto: 7670 4611476.
  Hvis du ønsker fradrag for gaven, så husk at angive “Gave” plus dit CPR-nummer.
 2. Giv via MobilePay og Swipp
  Du kan overføre din gave via din mobiltelefon. Dette gælder dels gaver givet direkte til Herning Bykirke, men også gaver til de formål vi ellers samler ind til.

  Vi har 3 numre med hvert sit formål, som man kan overføre gaver til:

  50 51 62 10 – Gaver til Herning Bykirke
  50 51 62 20 – Promissio missionsprojektet
  50 51 62 30 – Månedens indsamling ved gudstjenesterne

  Det er muligt at få fradrag for gaver, som er givet til Herning Bykirke via mobilen. Dette kræver blot at du skriver “Gave + din fødselsdato(dd.mm.åå)” i tekstfeltet ved betaling.

Giv fast til Herning Bykirke

Man kan give fast til Herning Bykirke på to måder: Ved gavebrevsordning eller fastgiverordning.

Ønsker du at give fast til Herning Bykirke, vil vi opmuntrer til at lave faste overførsler og fordele beløbet henover året, enten hver måned eller hvert kvartal. Gaver indbetales til vores konto 7670  4611476.

1. Gavebrev

Et gavebrev er en forpligtende aftale om at støtte med et bestemt beløb om året. Hvis du opretter et gavebrev er hele gaven fradragsberettiget efter reglerne i ligningslovens §12, stk. 3. Der er ingen øvre grænse for fradraget som ved almindelige gaver (§8A). Du kan dog maksimalt få fradrag for 15 procent af din personlige årsindkomst.

Forpligtelsen gælder i udgangspunktet resten af din levetid, dog således at den efter 10 år kan opsiges med mindst ét kalenderårs varsel. Ved flytning fra Herning og udmeldelse af Herning Bykirke er det dog også muligt at opsige aftalen inden de første 10 år.

Hvis du vil tegne et gavebrev på et fast årligt bidrag, er du velkommen til at kontakte kassereren, som vil være behjælpelig med det praktiske. Vil du oprette et gavebrev skal du udfylde denne gavebrevsformular og sende den til vores kasserer.

 

2. Fastgiveraftale

Ønsker du ikke at binde dig i form af et gavebrev, kan du indgå i en fastgiveraftale. Denne ordning er ikke juridisk forpligtende og kan til enhver tid opsiges. Ligningslovens §8A betyder, at du kan give op til 15.200 kr. fordelt på en eller flere organisationer og trække det hele fra i skat.

Vil du være fastgiver skal du udfylde denne fastgiverformular og sende den til vores kasserer.

 

Kasserer

Har du spørgsmål eller ønsker at oprette en gaveaftale, så kontakt vores kasserer Bo Andersen (kasserer@herningbykirke.dk)

Kalender

 • Bedeaften (i Herning Kirke)
  16-01-2019 08:50
 • Gudstjeneste kl. 10
  20-01-2019 10:00
 • Medlemsintro
  23-01-2019 18:00
 • Lovsangsgudstjeneste kl. 10
  27-01-2019 10:00
 • Gudstjeneste
  03-02-2019 10:00
Copyright © 2018 Herning Bykirke