Økonomi

Vores status som frimenighed betyder, at vores økonomi er baseret på de gaver, Herning Bykirke modtager.

Vi håber, at mange vil støtte og bidrage til Herning Bykirkes økonomi. Vi glæder os over alle de gaver, som kirken allerede modtager. Det koster 300 kr i kontingent at være medlem i Herning Bykirke, og derudover opmuntres alle medlemmer til at bidrage fast til Herning Bykirke.

Hvad bruger vi pengene på?

For 2018 har Herning Bykirke et budget på rundt regnet 900.000 kr. Størstedelen bliver brugt til:

 • Løn til præst
 • Husleje, lys, vand og varme
 • Afvikling af gudstjenester
 • Administration

Budget og regnskab fremlægges på Herning Bykirkes generalforsamling hvert år i marts/april.

Fradragsret

Alle gaver givet til Herning Bykirke er fradragsberettigede efter reglerne i ligningslovens §8A (almindelige gavebidrag og fastgiveraftaler) og §12, stk. 3 (gavebreve). Hvis du ønsker fradrag for din gave, er det nødvendigt, vi har dit CPR-nummer. Du kan oplyse det til kassereren (se nederst på denne side).

Hvad med kirkeskat?

Indmeldelse i en frimenighed er i praksis ensbetydende med udmeldelse af Folkekirken, hvorfor medlemmerne ikke skal betale kirkeskat. Derfor forventer vi, at frimenighedens voksne medlemmer som minimum støtter frimenigheden økonomisk på et niveau, der svarer til den sparede kirkeskat.

Ved udmeldelse af Folkekirken betales kirkeskat for de dage, der er gået indtil, man melder sig ud. Hvis man eksempelvis melder sig ud 31. marts, betaler man kirkeskat for årets første tre måneder.

Man kan få sit skattekort lavet om og få lidt mere udbetalt, som så evt. kan anvendes til gave til frimenigheden. Hvis man ikke ændrer på sit skattekort, vil der blive trukket det samme i skat hver måned som hidtil, og den sparede kirkeskat kan først ses, når skatten bliver gjort op på sædvanlig vis året efter.

Hvordan støtte økonomisk i praksis?

Læs mere her

 

Kasserer

Har du spørgsmål så kontakt vores kasserer Bo Andersen

E-mail: kasserer@herningbykirke.dk

Kalender

 • Gudstjeneste kl. 10
  20-01-2019 10:00
 • Medlemsintro
  23-01-2019 18:00
 • Lovsangsgudstjeneste kl. 10
  27-01-2019 10:00
 • Gudstjeneste
  03-02-2019 10:00
 • Aftengudstjeneste
  10-02-2019 19:30
Copyright © 2018 Herning Bykirke