Menighedsledelsen

Menighedsledelsen er Herning Bykirkes øverste organ og varetager det overordnede ledelsesansvar for menigheden ud fra gældende vedtægter.   
Udover vores præst, Søren Overby, som er fast medlem, vælges menighedsledelsen af frimenighedens medlemmer ved den årlige ordinære generalforsamling i marts/april.

Formand: Bjarne Carlsen 
61 77 78 33 · formand@herningbykirke.dk
(på valg i 2019)

 

Næstformand:  Christian Benner Mikkelsen
22 57 61 95 · christianbennermikkelsen@gmail.com
(på valg i 2018)

 

 

Mette Andersen
21 77 24 29 · mette-bo@ofir.dk 
(på valg i 2019)

 

 

Lone Moesgaard Poulsen
26 82 81 92 · lonemartin@email.dk
(suppleant for Berit Kruse. På valg i 2018)

Kristina Bøytler Nøhr
20 93 15 90 · kristina_rahbek@hotmail.com
(på valg i 2020)

Per Hundal
23 31 74 48 · perhundal@gmail.com
(på valg i 2020)

Suppleanter:

  • Kasper Thestrup Mørch
  • Inger Hargaard Christiansen

Har du spørgsmål, kommentarer eller ønsker noget drøftet i menighedsledelsen, så skriv til vores formand, Bjarne Carlsen.

Næste Gudstjeneste

søn 21

Gudstjeneste kl. 10

21. januar , 10:00 - 12:00