Hvad står vi for?

Hvad står vi for?

Herning Bykirke er et fællesskab af meget forskellige mennesker fra Herning og omegn. Vi samles for at møde Jesus, og have fællesskab med hinanden. Vi tror nemlig, at han gjorde noget for 2000 år siden som stadig er betydningsfuldt og brugbart for os og vores hverdag i dag.

Vores ønske:  Visionsfigur

Møder der forvandler

Vores status: forskelligekirker

Frimenighed

Vores teologi:  hb_black-2

En levende treenig Gud

Vores formål:  bodyofchrist

Forkynde Kristus, udruste til tjeneste

 

Vores ønske:  Møder der forvandler

Det gør noget ved os at møde og blive mødt af andre. Bibelen fortæller, at Gud kom her til jorden for at møde os mennesker. Det møde har siden forvandlet milliarder af menneskers liv, for han møder os stadig.

Vi ønsker derfor at:Visionsfigur

Gud møder os
 • Gud vil gennem sine ord møde os, der hvor vi er, ærligt og konkret.
Vi møder hinanden
 • Vi vil i fællesskab med Jesus møde hinanden ærligt og omsorgsfuldt i al vores forskellighed.
Flere møder Gud
 • Vi vil være redskaber for Guds møde med flere..

 

 

Vores status: Frimenighedforskelligekirker

Vi er en evangelisk luthersk frimenighed. Det vil sige, at vi ikke er med i Folkekirken, men at vi har samme bekendelsesgrundlag som folkekirken.

 

 

Vores teologi: En levende treenig Gud

Som evangelisk luthersk frimenighed er vores grundlaghb_black-2

 • Bibelen
 • De oldkirkelige bekendelsesskrifter
  • Den athanasianske bekendelse
  • Den nikænske trosbekendelse
  • Den apostolske trosbekendelse
 • De lutherske bekendelsesskrifter
  • Luthers lille katekismus
  • Den augsburgske bekendelse

Derudover anser vi Odense-erklæringen fra Evangelisk Luthersk Netværk som en tydelig og nutidig formulering af kirkens tro og bekendelse. Denne erklæring er for os ikke en ny bekendelse, men en præcisering af, hvad vi tror på.

Det betyder, at vi tror:

 • at Gud er en levende og konkret virkelighed som har noget at sige til os.
 • at Jesus er Guds søn og han døde for vores synd. Derfor beder vi til ham og taler meget om ham.
 • at Helligånden kalder os til omvendelse og udruster til tjeneste og mission. Derfor bilder vi os ikke ind, at vi er perfekte, men vi vil gerne, at flere lærer Jesus at kende.
 • at Bibelen er Guds ord og dens centrum er Jesus Kristus. Derfor er den relevant og en autoritet for os, og vi betragter os som forpligtede på det dobbelte kærlighedsbud i sammenhæng med resten af bibelens etik og vejledning.

 

 

Vores formål: Forkynde Kristus, udruste til tjeneste

Vores formål, som også fremgår af vedtægterne er:bodyofchrist

 • at være et åbent kristent fællesskab, hvor mennesker uanset baggrund kan møde det frigørende evangelium om Jesus Kristus gennem forkyndelse og forvaltning af sakramenterne.
 • at inspirere og udruste menighedens medlemmer til et engageret liv i tro og tjeneste for medmennesker gennem omsorg og vidnesbyrd.
 • at deltage aktivt i missionsarbejde i ord og gerning lokalt, nationalt og internationalt.

Kalender

 • Undervisningsaften v/Peter Bruun
  18-02-2019 19:30
 • Gudstjeneste
  24-02-2019 10:00
 • Årsfest og Generalforsamling
  02-03-2019 09:30
 • Generationsgudstjeneste
  03-03-2019 10:00
 • Gudstjeneste
  10-03-2019 10:00
Copyright © 2018 Herning Bykirke