VIELSE

Gudstjenester > Kirkelige handlinger > Vielse

Vielse

En vielse i Herning Bykirke minder på mange måder om en vielse i folkekirken, men præges naturligvis af jeres ønsker og vores tilgang til form og liturgi.

Hvis I ønsker at blive gift i Herning Bykirke, så kontakt præsten og aftal nærmere.

Reglerne for vielse

Som frimenighed er reglerne for vielse lidt anderledes end i folkekirken. Der er to mulige måder, at blive viet på:

  • Man kan blive viet i Herning Bykirke af menighedens præst. Det kræver dog, at mindst én af parterne er medlem af menigheden.
  • Man kan blive borgerligt viet på rådhuset, hvorefter der kan holdes en kirkelig velsignelse i Herning Bykirke, som minder om en kirkelig vielse. 

Næste Gudstjeneste

Gudstjeneste

30. juli , 10:00 - 11:30

Kommende begivenheder

Gudstjeneste

30. juli , 10:00 - 11:30

Gudstjeneste

6. august , 10:00 - 11:30