Liturgi og form

Gudstjenesteform

Gudstjenesten er et sted, hvor Gud møder os med sit Ord og sin frelse. Et sted hvor vi får lov til at møde hinanden som ligeværdige og frie. Et sted som skal være tilgængeligt, så flere får mulighed for at møde Gud.

Alt dette sker gennem prædiken, sang, bøn, fællesskab, nadver og meget mere. Vi håber, at du har lyst til at komme og være med en dag. Det er helt uforpligtende.

Det som præger os

 • Vi er taknemmelige for vores historie og dem vi står på skuldrene af: kristne i den danske Folkekirke. Det forsøger vi at lære af.
 • Vi tror, at Bibelen er sand og Guds Ord til os. Derfor lytter vi.
 • Vi tror, at Gud taler ind i vores tid. Det vil vi også gøre.
 • Vi er et fællesskab, der vandrer sammen. Derfor deler vi med hinanden og tjener hinanden.

Om form og udtryk

Nogle af gudstjenestens elementer vil ligne det, som mange kender fra en gudstjeneste i Folkekirken, mens andet måske kan synes anderledes i form og udtryk.

 • Vi spiller rytmisk musik og synger både gamle salmer og nye lovsange.
 • Vi døber børn såvel som voksne og glæder os med hinanden over, at Gud dér tager imod os og gør os til sine børn.
 • Vi deler oplevelser og ord fra Gud med hinanden.
 • Vi beder for dem, der gerne vil bedes for.
 • Vi vælger frimodig at sidde eller stå, når vi synger.
 • Vi bruger tid på Guds Ord.
 • Vi kan godt lide både det afslappede og det højtidelige.
 • Vi kan lide de faste formuleringer såvel som de frie og spontane ord.
 • Vi håber, at alle oplever sig mødt af Gud og mennesker gennem gudstjenesten!

En typisk gudstjeneste i Herning Bykirke

Velkomst Dagens tema præsenteres.
Skriftemål En mulighed for at være ærlig over for Gud, bekende sin synd og få tilsagt syndernes forladelse.
Trosbekendelse Samme trosbekendelse som næsten alle verdens kirker bygger på.
Lovsang Lovsange er sange, vi synger til Gud, hvor vi sætter ord på tro, tvivl og håb og takker ham for hvem han er.
Børnekirkesang Herefter er der særskilt kirkeprogram for børn- og juniorer.
Læsning En tekst fra Det Gamle og/eller Det Nye Testamente.
Prædiken Holdes typisk af kirkens præster og være ca. 20 minutter
Åben mikrofon Mulighed for at dele oplevelser, tanker, vidnesbyrd, ord med hinanden.
Menighedsbøn Vi beder for verden, kirken, mennesker omkring os og os selv.
Nadver Imens er der lovsang og mulighed for forbøn.
Meddelelser
Velsignelse

Efter gudstjenesten er der enten kaffe eller spisning i caféen!

Kalender

 • Gudstjeneste kl. 10
  20-01-2019 10:00
 • Medlemsintro
  23-01-2019 18:00
 • Lovsangsgudstjeneste kl. 10
  27-01-2019 10:00
 • Gudstjeneste
  03-02-2019 10:00
 • Aftengudstjeneste
  10-02-2019 19:30
Copyright © 2018 Herning Bykirke