Tjenesteteams

Gudstjenesteledere

Gudstjenestelederne leder og planlægger i fællesskab med præsten vores gudstjenester. Formålet er 

 • At planlægge gudstjenester på en måde der skaber gode rammer for Guds Ord og Ånd og menneskers kreativitet.
 • At lede gudstjenester, så der er en tydelig sammenhæng, en åben atmosfære og et godt budskab, så Gud møder os, vi møder hinanden og flere møder Gud

Menigheden er en aktiv del i gudstjenesten og gudstjenestelederen står blandt andet for at:

 • finde personer til tekstlæstning, indgangsbøn og kirkebøn
 • finde og koordinere videoklip samt andre indslag
 • koordinere med lovsangsband, præst og børne- og juniorkirke

Kontakt teamleder: se her

Børnekirketeam

Børnekirketeamet udvikler tilbud til børn og familier i Herning Bykirke. At sidde helt stille på en stol og lytter til prædiken kan være en udfordring. Især hvis man er fem år og bare har lyst til at springe højt af glæde. Vi ønsker, at kirkens børn uhindret må lære Jesus at kende. Her spiller børnekirketeamet en central rolle. Under prædiken afholder børnekirketeamet kirke for de yngste opdelt i tre aldersgrupper:

 • Minikirke for 0-4 årige
 • Børnekirke for 4-8 årige
 • Juniorkirke for 9-12 årige.

Andre gange afholdes familiegudstjenester, hvor børn og voksne deltager i hele gudstjenesten sammen. 

Kontakt teamlederne: Se her

Forplejningsteam

Måltidet er et sted for fællesskab. Over en kop kaffe eller et måltid mad ønsker vi at fælleskabet må vokse i nærvær. Rammerne for at dette kan ske, bliver hjulpet på vej af forplejningsteamet.

Teamet arrangerer, hvornår der er spisning og kaffe i forbindelse med gudstjenesterne.  De står for indkøb samt koordinering af forplejningen. Derudover har de ansvar for, at dem der hjælper med kaffe og spisning ved, hvad de skal gøre.

Kontakt teamleder: Se her

Lovsangsteam

Vi tilbeder og lovpriser Gud med musik, sang og salmer. Lovsangteamet leder lovsangen til vores gudstjenester, så vi uanset temperament, alder og humør kan tilbede og lovsynge Gud frit. Teamet udvikler det musikalske udtryk, og har opgaven at være tydelige og afslappede i ledelsen af lovsangen. I samarbejde med blandt andet præsten udvælges musik, som indholdsmæssig er relevant og nærværende i forhold til hele gudstjenestens udtryk.

Er du muligvis interesseret i at være med i et af kirkens band eller være forsanger, så kontakt endelig en af et af bandsene eller vores leder for lovsangsteamet.

Kontakt teamleder: Se her

Eventteam

At være kirke er ikke bare søndag formiddag. Menighedens fælleskab er Guds kirke. I eventteamet sættes fokus på at styrke fællesskabet i menigheden samt til andre kirkelige eller ikke-kirkelige sammenhænge.

Teamet arrangerer og koordinerer de aktiviteter i menigheden, som ikke er direkte knyttet til gudstjenesterne, men som giver tid og rum for styrkelse af fællesskabet. Eksempelvis kan menighedslejr, menighedsudflugt, temadage og fælles organisering af menighedscamp nævnes.

Kontakt teamleder: Se her

Etiopiengruppen

Vi har fået alt givet og vi ønsker at give det videre. En af måderne, vi som menighed giver det videre, er ved at tage del i international mission. I Herning Bykirke samarbejder vi med Promissio (tidligere: Dansk Etioper Mission) og vi støtter en bibelskole i Etiopien. Dette er et område, hvor hele menigheden kan bidrage med forbøn og økonomisk hjælp. Som initiativtagere til dette findes Etiopiengruppen, hvis fokus er at gøre den internationale mission synlig i kirken.

Kontakt teamleder: Se her

Husteam

Lokalerne på Poppelvej 3a er de fysiske rammer for Herning Bykirke. Her er vores kirkerum, vores café og rammer for aktiviteter henvendt til alle aldre. Her har vores præst kontor. Husteamet sørger for, at lokalernes stand er i orden ved blandt andet at koordinere vedligeholdelse og reparationer. Alle medlemmer af Herning Bykirke deltager i en rengøringsordning, som ligeledes koordineres af husteamet. Husteamet står blandt andet for nedenstående.

 • koordinering af rengøringsordning, vedligeholdelse og reparation.
 • diverse indkøb
 • booking af lokaler

Kontakt teamleder: Se her

Teknikteam

I Herning Bykirke har vi intet alterbillede, i stedet har et simpelt trækors fået den centrale plads. Ved siden af korset formidles gudstjenesten på skærm og gennem lyd. Teknikteamet har ansvar for denne formidling af blandt andet bibeltekster, sangtekster, billeder, video, meddelelser samt lyd fra band, præst osv. Desuden optager teknikteamet prædikener til hjemmesiden.

Kontakt teamleder: Se her

Velkomstteam

Alle skal føle sig godt tilpas, imødekommet og set i forbindelse med vores gudstjenester. Det er en opgave for hele menigheden. Velkomstteamet har dog en særlig rolle i at opdage og lægge mærke til folk, uanset om man kommer for første gang eller er kommet i kirken længe. Velkomstteamets opgave er at byde velkommen, når folk kommer til gudstjeneste, svare på spørgsmål fra folk, der gerne vil vide mere om Herning Bykirke og arbejde på, at den enkelte i menigheden bliver set.

Kontakt teamleder: Se her

Praktisk team

En gudstjeneste har mange elementer, hvor nogle er mere synlige end andre. Praktisk team sørger for alle de ting, vi ikke opdager, før de mangler. Uden praktisk team ville vi mangle vand til dåb og brød til nadver. Praktisk teams opgaver er dermed at tage ansvar for opstilling og klargøring før gudstjenesten samt oprydning bagefter. De sørger for, at der er styr på alle praktiske elementer i forbindelse med vores gudstjenester.

Kontakt teamleder: Se her

Kommunikationsteam

Formidling af menighedslivet i Herning Bykirke sker blandt ved udsendelse af nyhedsbreve, hvor menighedesledelse og teams kan kommunikere med medlemmer af kirken og andre interesserede. Kommunikationsteamet står for udsendelsen af nyhedsbrevene og opdatering af hjemmesiden. Ved aktiviteter som fx menighedslejr eller legestue kan teamet hjælpe andre teams med udarbejdelse af flyers, plakater og lignende.

Kontakt teamleder: Se her

Har du et arrangement eller en nyhed du gerne vil ha i kalenderen eller lave en flyer, så se her…

 • Hjemmeside: Samuel Larsen (samuelolelarsen@gmail.com)
 • Nyhedsbrev: Jens Christian Kjeldsen (nyhedsbrev@herningbykirke.dk)
 • Flyers, plakater osv:  layout@herningbykirke.dk
 • Kalender: Helene Thusholt (kontor@herningbykirke.dk) 

 

Kalender

 • Gudstjeneste
  16-12-2018 10:00
 • Ingen gudstjeneste denne søndag
  23-12-2018 01:00
 • Julegudstjeneste
  24-12-2018 11:00
 • Juledagsgudstjeneste
  25-12-2018 10:00
 • Nytårsgudstjeneste
  01-01-2019 15:30
Copyright © 2018 Herning Bykirke