Hjælpe til gudstjenester

Opgaver for enkeltpersoner under gudstjenesten

Der er velsignelse i at deltage aktivt i menighedarbejdet – både for os selv og fællesskabet. Vores menighed fungerer og trives, når vi løfter i fællesskab. Ved vores gudstjenester medvirker mange forskellige frivillige.

Nogle af opgaverne løses af faste teams, men vi har også opgaver, som enkeltpersoner kan varetage. Flere af opgaverne er enkeltstående, mens andre er turnusopgaver, hvor du hjælper 2-3 gange per halvår.

Der er brug for hjælp til følgende:

  • bede indgangsbøn
  • lede vores menighedsbøn
  • være forbeder
  • læse bibeltekst (turnusopgave)
  • uddele nadver (turnusopgave)

Har du lyst til at hjælpe med opgaverne? Hvis ja, kan du melde dig her. [http://www.kortlink.dk/mnf3] Alternativt kan du udfylde en seddel i kirkens foyer. 

Efterfølgende vil du blive kontaktet af en af vores gudstjenesteledere, når de har brug for din hjælp.

Kontakt teamleder:

 

Coming up!

Se kalender

Copyright © 2018 Herning Bykirke