Tag: Undervisningsaften

Bodil Skjøtt er teolog og tidligere generalsekretær i Israelsmissionen, og hun underviser denne aften ud fra overskriften: Guds nærvær!
Bodil vil tage udgangspunkt i fortællingen om ørkenvandringen og den måde profeterne bruger ørken-motiver til at sige noget om Guds nærvær og om Guds riges komme.
 
Undervisningsaftenen har en simpel skabelon: 
Bodil har ca en time til at undervise med mulighed for drøftelse og refleksion undervejs. Så byder vi på en kop kaffe og måske lidt kage undervejs. Efterfølgende er man velkommen til at tage hjem eller blive hængende og snakke videre…
Temaoverskrift: Nadver og fællesskab
Nadver er
– Fællesskab med Kristus
– Fællesskab med hinanden
Denne aften vil vi sætte fokus på fællesskabet med Kristus i nadveren.
Det vil vi gøre ved at tage på en lille omvej og se hvad kapitlerne omkring nadverberetningen i Mark 14,12-25 kan lære os om hvad nadveren i grunden er. Vil du være godt forberedt, så læs kapitel 13 og 14 i Markusevangeliet hjemmefra!
Undervisningsaftenen har en simpel skabelon: 
Søren har ca en time til at undervise med mulighed for drøftelse og refleksion undervejs. Så byder vi på en kop kaffe og måske lidt kage undervejs. Efterfølgende er man velkommen til at tage hjem eller blive hængende og snakke videre…
Copyright © 2018 Herning Bykirke